Release notes MusiCAD 1.54

Uit MusiCAD
Versie door Musys (Overleg | bijdragen) op 13 aug 2018 om 15:55

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
@(#) Release notes MusiCAD 1.54 931014  (c) μSys Software 1993

Na registratie als MusiCAD gebruiker krijg je het volgende:

- Handleiding van MusiCAD,

- Toetsenbord sjabloon,

- Laatste versie van de programmatuur,

- Licentie-code
 (nodig om de beperkingen van de test-versie op te heffen).

Kosten hiervan bedragen fl. 65,=
(incl. BTW en incl fl. 5,= verpakkings-en verzendkosten)

================ TEST VERSIE tav PARTITUUR ======================

Aangezien de programmatuur nog volop in ontwikkeling is, wordt
melding van eventuele problemen en wensen zeer op prijs gesteld.


=================================================================
(1)  Nieuw in deze release (sinds versie 1.45)
   Afwijkingen van de handleiding.
=================================================================
1.54
* Opmaak wordt in MusiCAD bestanden bewaard.

* Exporteren van MIDI bestanden mogelijk.

* Nieuwe melodieen krijgen de opmaak zoals bewaard bij
 [OPTIES|OPMAAK-VASTLEGGEN].

* Commando-regel opties toegevoegd:
 tik:
   MusiCAD /?
 voor meer info.

* Afstanden tussen noten zijn gerelateerd aan de duur. De kortste noot
 in de melodie krijgt de minimale nootsafstand, de langste noot de
 Maximale afstand. Nootafstanden worden gemeten in halve nootbolletjes.
 Stel kortste noot in melodie=1/16 en langste=1/4.
 Bij: min-nootafstand=3, max-nootafstand=12
  1/16noot-> afstand=3,  1/8noot-> afstand=6,  1/4noot-> afstand=12,
  dus volledig proportioneel: duur twee keer zo lang->afstand twee keer
  zo groot.
 Bij: min-nootafstand=3, max-nootafstand=6
  1/16noot-> afstand=3, 1/8noot-> afstand=4, 1/4noot-> afstand=6
  dus niet volledig proportioneel.
 Bij: min-nootafstand=4, max-nootafstand=4
  1/16noot-> afstand=4, 1/8noot-> afstand=4, 1/4noot-> afstand=4
  dus niet proportioneel.
 Met de nootafstanden kun je de bladspiegel optimaliseren.
 Proportionaliteit en Nootafstand als instelling zijn hiermee vervallen.

* Harde regelovergang (<ctrl-Enter>) zichtbaar binnen WIJZIG
 als een enkele hoge vette streep.

1.53
* "Onzichtbare" rust mogelijk (nodig als je twee partijen in een balk
 afdrukt). In te geven zoals enharmonische verwisseling met <x>.

* PARTIJ|PARTIJINFO geeft informatie over kortste/langste/laagste/hoogste
 noot in een partij.

* Tekst bij notenbalk kun je nu makkelijker wijzigen: druk terwijl de
 cursor op een tekst staat op een van de tekst-toetsen <[> <]> <p> <`>

1.52
* Partituren in beperkte mate mogelijk (geeft nog wel wat "onverwachte"
 resultaten...) Onder PARTIJ|WEERGAVE kun je kiezen tussen ENKELE PARTIJ,
 PARTITUUR en AKKOORDENSCHEMA.

* On-line help is nu context-gevoelig; <F1> binnen een menu geeft help
 over dat menu. <F1> tijdens help geeft een lijst met help-onderwerpen.
 De sub-sub-menu's hebben nog geen help op het PARTIJ|KIESPARTIJ-menu na

* Forceren van stokken-omhoog/omlaag werkt binnen WIJZIG nu voor een
 cluster in plaats van voor de hele melodie. Ten behoeve van partituren
 met twee melodieen in een balk kan in PARTIJ|KIES-PARTIJ met
 Control-PijlOmhoog resp Control-PijlOmlaag de hele partij met stokken
 omhoog/omlaag worden gezet. (zie online-help). Met name voor complexe
 (piano)partijen kan het nodig zijn om per balk twee partijen te
 gebruiken die onafhankelijk van elkaar moeten worden ingevoerd

* Een akkoord staat niet langer als "optie" bij een noot, maar is een
 zelfstandige eenheid. Wijzigen van een akkoord gaat nog wat
 omslachtig: in WIJZIG terwijl de noot-cursor op de plaats van
 het akkoord staat <F4> voor codes, en alles wat na het 'underscore'
 streepje staat vervangen door het gewenste akkoord.

* Voor afdrukken/kopie wordt het aantal exemplaren gevraagd.

* Inplaats van een mededeling "Even Geduld AUB" veranderd de muiscursor
 in een zandloper. Tijdens afspelen met OPTIES|WIJZIGOPMAAK|VOLGEN uit
 laat de muiscursor een nootsymbool zien.

1.51
* Volgen van melodie over het hele scherm inclusief paginawisseling.
 Op de meeste (langzame) computers is een (langdurige) pauze hoorbaar
 tijdens het "omslaan" van bladzijden.

* Ondersteuning van COVOX printerpoort "synthesizer". De geluidskwaliteit
 hiervan is slecht, maar wel polyfoon in tegenstelling tot de
 PC-luidspreker. De naamgeving van klankleurkeuzes (instrumentatie) is
 meer voor compatibiliteit met andere geluidsbronnen dan dat een
 gitaar via COVOX ook als gitaar klinkt. Zie voor beschrijving van
 en COVOX-interface COVOX.DOC. (polyfoon lawaai voor +/- Hfl 15,=)

* MIDI|INSTRUMENTATIE|Polyfoon Aan/Uit is vervallen wegens overbodig.
 (PC-geluid is per definitie niet-polyfoon en andere
 geluidsweergave per definitie juist wel).

* MIDI|INSTRUMENTATIE|MIDI verschuiving is gesplitst in
 MIDI-In en MIDI-Uit voor aantal oktaven dat je hoger/lager wilt
 kunnen inspelen en afluisteren (SoundBlaster +1 oktaaf)

1.50
* Behalve een automatische BAS-partij kun je nu ook een
 (afzonderlijke) AKKOORD-partij op de after-beat laten genereren
 Zet daartoe PARTIJ|AUTO AKKOORDEN op AAN.

1.49
* Invoeren van voorslagen is nu mogelijk met de toets V
 in WIJZIG. Voorslagen worden abstraherend gespeeld;
 de duur van de voorslag gaat af van de er op volgende noot.
 De effectieve duur van een voorslag is de helft van de ingevoerde duur.
 (1/8 noot klinkt als voorslag als een 1/16 noot)

* Tijdens WIJZIG hebben een aantal toetsen een betekenis gekregen
 die meer in overeenstemming is met CUA: "Common User Access" ofwel een
 standaard user-interface. (o.a. in Windows 3.x)
 bv. inplakken van een blok gaat nu met <Shift-Insert>; plakken met
 <Shift-Delete>. Voor meer details zie online-help tijdens WIJZIG

* Tijdens WIJZIG heeft <Scroll-Lock> de functie van vasthouden van
 de huidige maatstrepen links en rechts van de nootcursor. Alle
 noten worden nu LOS van elkaar genoteerd. Vooral bij het wijzigen
 van duur van noten en bij invoegen/verwijderen van noten in een maat
 kan dit het wijzigen vereenvoudigen.

* Automatische reserve kopie mogelijk OPTIES|WIJZIGOPMAAK|RESERVEKOPIE
 Het reservebestand heet {KOPIE}.MC en staat in de MusiCAD directory.

* Tijdens WIJZIG Kun je met ALT-C ervoor zorgen dat de melodie weer
 bij de maatstrepen "past": te lange noten worden geplitst en
 onnodig verbonden noten worden weer samengevoegd. Vooral nuttig
 bij een gekwantseerde melodie waarin je een "Harde-Maatstreep" hebt
 gezet.

* Een aantal Menu-onderdelen zijn verplaatst en hebben een andere
 omschrijving gekregen.

* Een aantal MusiCAD systeem-bestanden hebben nu een naam tussen accoladen.
  {SETUP}.MCF voor de instellingen (opties)
  {SEQ}.MSQ  voor de MusiCAD sequence
  {KOPIE}.MC voor het automatische reservebestand
  {KLAD}.MC  voor het kladblok-bestand
  {PRINT}.BMP voor het print-kopie bestand

* Het aantal letters in de tekenset TRIPLEX (zie
 OPTIES|TEKSTOPMAAK) is uitgebreid:
  c met hacek ALT-155 (tsj)
  s  ,,   ALT-157 (sj)
  z  ,,   ALT-158 (zj)
  C  ,,   ALT-176
  S  ,,   ALT-177
  Z  ,,   ALT-178
  á ringel-S ALT-255
 De tekens 129-154 en 160-165 zijn eveneens te gebruiken
 in alle tekensets behalve de MusiCAD symbolenset. Voor
 beschrijving zie ASCII-tabel in het DOS-handboek.

1.48

* Tijdens afspelen kun je de melodie laten volgen door een aanwijzer
 bij het afspelen mits bij OPTIES|VOLGEN-MELODIE op JA is gezet.

* Een eenvoudige sequencer is nu te gebruiken
 MIDI | OPNAME
  Neem (monofoon) real-time muziek op in bestand {SEQ}.MSQ
  Dit kan zowel met een keyboard als met het PC-toetsenbord
 MIDI | KWANTISATIE
  Kwantseer een geimporteerde MIDI-melodie op de kortst
  voorkomende nootduur om er een te wijzigen MusiCAD partij
  van te maken. De sequence moet eenstemmig zijn!
 MIDI | AFSPELEN
  Speel de opgenomen of geimporteerde sequence af.
 MIDI | KEYBOARD
  Speel op toetsenbord/klavier als test alvorens een opname
  te maken.
 MIDI | FILTER
  Selekteer de "MIDI-kanalen" waarvan de "events" in de MusiCAD
  sequence terecht moeten komen tijdens importeren van MIDI bestanden.
  Dit is nodig om per stem een partij aan te maken.
 MIDI | IMPORTEER MIDI bestand
  Lees een MIDI-sequence bestand in (extensie .MID) en filter
  daaruit een aantal "MIDI-channels". Het resultaat komt in
  het MusiCAD sequence bestand te staan, waarna dit gekwantiseerd
  kan worden, afgespeeld etc.
 MIDI | DIR
  De directory waar de MIDI-bestanden staan moet je hier selecteren
  Zie voor gebruik van een directory menu de handleiding.

 Voorbeeld:
  -Zet FILTER op kanaal 1=AAN, de rest uit.
  -IMPORTEER Drunkens.MID
  -KWANTISEER op 1/16


* PC-Toetsenbord kan gebruikt worden als klavier.
 Gebruik ALT-M tijdens WIJZIG om het toetsenbord als
 klavier te testen. (zie ook MIDI|Keyboard)
 de E is daarbij de C4, 4=C#4, R=D4, 5=D#4 enz
 de C is C6, X=B5, S=Bb5, Z=A5, Linker-Shift=G5
 Met ESC kun je weer in de "gewone" toestand komen.

1.47
* Licentie controle. MusiCAD werkt alleen volledig als een
 licentie is verkregen (zie installatieprogramma) tot dat
 moment kun je geen melodieen bewaren, en treden een
 aantal onhandigheden op.

1.46
* Ondersteuning General-MIDI in .MCI bestanden
 Regels in de vorm:
  <instrumentnaam>, <general-midi-nummer>, <synthesizer-midi-nummer>
 geven de "mapping" voor de gebruikte synthesizer.
  In de MusiCAD bestanden worden de general-midi-codes bewaard.
 gebruikt worden: KEYBRD.MCI voor MIDI-keyboards (MIDI-SBL, MIDI-MPU)
 en SNDBL.MCI voor FM-synthese (FM). Zie PSS480.MCI voor de mapping van
 Yamaha PSS-480 keyboard naar general MIDI.

* Noot-afmetingen tijdens WIJZIG zijn afzonderlijk op te geven.
 Zie OPTIES|VOORKEUREN|WIJZIGOPMAAK

===========================================================
(2)  Bekende maar nog niet verholpen onhandigheden:
===========================================================
* Bij weergave=ENKELE PARTIJ moet bij meerdere 1/8 (of korter) noten
 aan een stok moet de laagste noot eerst genoteerd worden
 (anders wordt de vlag van de noot onzichtbaar). Bij PARTITUUR is dat niet
 nodig.

* Toonaarden met meer dan 6 kruisen of mollen worden vertaald naar
 een toonaard met minder mollen of kruisen;
 C#-groot (7 kruisen) wordt Des-groot (5 mollen).

* Transponeren geeft soms enharmonisch verwisselde akkoorden...
 D# i.p.v. Eb .....

* Toevallige (niet de voor aan de balk staande) kruisen en mollen
 gelden voor ALLE oktaven in plaats van alleen in het oktaaf
 waarin ze gebruikt worden.

* Wit tussenvoegen bij noten waar tekst bij staat gaat soms fout.
 Een omweggetje om tekts toch uit te lijnen: een aantal spaties
 voor de tekst plaatsen.

* Tekst kun je als weergave=ENKELEPARTIJ alleen zetten bij een noot-cluster;
 alle tekst die je bij vier verbonden 16-en wilt plaatsen moet je bij
 de eerste noot zetten van de cluster van 4.

* Direct afdrukken op HP-DeskJet gaat soms fout.
 remedie: Druk af via een print-bestand {PRINT}.BMP (standaard instelling),
 in te stellen bij OPTIES|PRINTER|BESTEMMING.
 Dit is ook nodig voor het maken van kopie-afdrukken met BESTAND|KOPIE.

* MPU-IPC interface werkt soms niet bij inspelen tijdens WIJZIG.

* Witruimte in partituur produceert rommel.

==========================================================================
(3) Incompatibiliteit met oudere versies van melodieen voor versie 1.37
==========================================================================

1.37
* De manier waarop (vette) maatstrepen en opmaten moeten worden aangegeven
 is veranderd. In plaats van bij een noot een opmaat aan te geven met =|
 moet nu een item met duur 0 en een maatstreep code worden ingelast:

 OUD:            NIEUW:

 A4 1/8 =|; B4 =|;     A4 1/8; B4; 0 |;
 C4 3/4;          C4 3/4;

* Tempo wisselingen worden niet meer verwerkt. Per melodie kun je nog
 ‚‚n tempo opgeven en wel aan het begin van de melodie.

 OUD:            NIEUW:
 0 =t120;          tempo 120;

1.51
* Op XT-toetsenborden (83 toetsen) werken een aantal
 toetscombinaties niet Alternatieve toetscombinaties hiervoor zijn:
  Ctrl-B blok Begin (ipv Alt-Home)
  Ctrl-E blok Einde (ipv Alt-End)
  Ctrl-K blok Kopie (ipv Alt-Insert)
  Ctrl-D blok verwijDer (ipv Alt-Del)

1.52
* De syntax @"nieuwe melodienaam"; waarmee twee melodieen achter elkaar
 geplakt konden worden is vervallen. Nu wordt @O, @S, en @Z
 gebruikt voor Coda Signum, en maatherhaling (alle bijzondere tekens)

* De syntax #[x,y,font,size]"tekst" in .MC bestanden is vervallen.
 #"tekst" blijft wel bruikbaar.

* De volgorde waarin sleutel/toonaard/maatsoort in de melodie moeten staan
 is niet langer vrij: Eerst sleutel dan toonaard en als derde maatsoort.

==================================================
(4) Compatibiliteit met volgende versies.
==================================================

* MusiCAD zal zoveel mogelijk "opwaarts-compatibel" blijven met oude
 versies. Dwz eenmaal gemaakte .MC bestanden blijven leesbaar voor
 nieuwere versies (evt. met kleine aanpassingen waar het weinig
 gebruikte mogelijkheden betreft)

===========================================================
(5) Afdrukken
===========================================================

* Kies bij gebruik van DeskJet printers in combinatie met VGA of
 Hercules-scherm als printer DESKJET-100(dpi).
  De Meeste matrixprinters doen het goed met IBM-graphics(Hi).
 LaserJet printers en iedere printer met PCL3-emulatie zouden
 gebruikt moeten worden als DeskJet printers
 (blijkt niet altijd te werken, probeer verschillende resoluties)

* Afdrukken van {print}.bmp op DeskJet printers werkt niet met
 COPY {PRINT}.BMP PRN. Gebruik in MusiCAD BESTAND|KOPIE op de
 computer zonder licentie. (BESTAND|AFDRUKKEN geeft een mededeling
 over demo-versie in iedere balk...)

==============================================
(6)  Plannen voor volgende versies.....
==============================================

 - layout bewaren in de melodie.

 - geluidsverbetering van COVOX synthesizer