Project:Laatste versie: verschil tussen versies

Uit MusiCAD
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 2: Regel 2:
  
 
;797
 
;797
 +
* Akkoordnotatiesystemen toegevoegd
 +
* Notatie van triolen/kwintolen in cluster met achtsten gecorrigeerd (vgl pralltriller)
 +
* Music-XML import en export
  
 
;759 versie 4.1
 
;759 versie 4.1
* Akkoordnotatiesystemen toegevoegd
 
 
* Bewerken van akkoorden in overschrijf-modus verbeterd
 
* Bewerken van akkoorden in overschrijf-modus verbeterd
* Notatie van triolen/kwintolen in cluster met achtsten gecorrigeerd (vgl pralltriller)
 
 
* Schermweergave van voorwaardelijke regel/pagina verduidelijkt
 
* Schermweergave van voorwaardelijke regel/pagina verduidelijkt
 
* Afspelen verbeterd, mixer veranderd (masterfader toegevoegd, tempoinstelling veranderd)
 
* Afspelen verbeterd, mixer veranderd (masterfader toegevoegd, tempoinstelling veranderd)

Versie van 23 mei 2018 om 12:08

Iedere versie van MusiCAD heeft een zogeheten 'build' nummer; iedere keer als MusiCAD opnieuw wordt samengesteld tot een nieuw installeerbaar geheel wordt het buildnummer opgehoogd. Voor MusiCAD is dat inmiddels bijna 800 keer gebeurd...

797
 • Akkoordnotatiesystemen toegevoegd
 • Notatie van triolen/kwintolen in cluster met achtsten gecorrigeerd (vgl pralltriller)
 • Music-XML import en export
759 versie 4.1
 • Bewerken van akkoorden in overschrijf-modus verbeterd
 • Schermweergave van voorwaardelijke regel/pagina verduidelijkt
 • Afspelen verbeterd, mixer veranderd (masterfader toegevoegd, tempoinstelling veranderd)
 • Fouten in pianorolweergave hersteld
 • Herstelfunctie van automatische reservekopie verbeterd
 • Gereedschappenmenu aangepast
 • abc en MIDI-import verbeterd
 • Laatstgebruikte 4 speellijsten staan permanent onder laatste bestanden.
 • MIDI-control- en program-change staan nu in gereedschappenmenu
 • Knoppenbalk uitgebreid met gereedschappenlijst
 • MusiCAD-Rock font verbeterd
 • Sjabloonafhandeling verbeterd/sjablonen toegevoegd/aangepast
 • Registratiedialogen opgesplitst
 • Akkoorddiagrammen voor verschillende instrumenten vanuit akkoordsymbolen en grepentabel zichtbaar te maken.
 • Invoeren rust van 1 maat en 4/4 rust verschillend gemaakt
 • Schermweergave van meervoudige voorslagen verbeterd
 • Probleem met schrijven van abc-bestanden verholpen.
 • MIDI import/export verbeterd
 • Help uitgebreid.
736
 • triller-menu uitgebreid met o.a. ventielvingerzettingstekens
 • abc-import leest in-line-lyrics nu goed in
 • triolen vlak na een maatstreep worden nu correct ingelezen tijdens abc import
 • midi-import hersteld
 • abc/midi import-opmaaksjablonen toegevoegd; na import wordt het betreffende sjabloon toegepast.
696
 • knippen- en plakken van partituurdelen werkt nu zoals bedoeld
 • 'undo' bij partituur-brede wijzigingen werkt nu ook
 • afhandeling 4-cijferige 'mag-niet-voorkomen' fouten gewijzigd
695
 • stippellijn vs streeplijnonderscheid effectief gemaakt;
 • fout ten gevolge maatsoortwisselingen in nieuwe partijen verbeterd;
 • kleinere bug-fixes;
692
 • bug-fixes
689
 • Partijselectie met muis is aangepast
 • Fout in tekstinvoermodus verholpen
688
 • De plaats waar het instellingenbestand mc4.ini staat is aangepast. Voor eerdere builds (en voor versie 3) stond dit bestand in "Mijn documenten". Vanaf build 688 staan ze in een submap van AppData: C:\Users\GEBRUIKER\AppData\Roaming\Musys Software\MusiCAD 4.0, de op windows Vista/7/8 daarvoor aangewezen plek. Zonder verdere maatregelen kun je nu in principe versie 3, een oudere build van MusiCAD 4 en de laatste build van versie 4 tegelijkertijd geïnstalleerd hebben zonder instellingsconflicten.
685
 • gevallen steken opgehaald
 • compatibiliteit met Windows 8, 7 en XP verbeterd
 • opmaaksjablonen-mechanisme uitgebreid
 • gereedschappen-lijst toegevoegd
 • helpinformatie geactualiseerd
 • enz.
681
 • rechtsklikken in het hoofdscherm en op de speellijst levert nu altijd een context-menu op
 • fouten in aantekening faciliteit verbeterd (<shift-klik>, <ctrl-klik> enz)
 • muiscursor heeft nu een rood nootje als muisinvoer actief is
680
 • sjablonen toevoegbaar aan speellijst (rood);
 • speellijsten toevoegbaar aan speellijst (vet);
 • speellijst sorteerbaar;
 • speellijst met mapinhoud aan te maken;
 • problemen met exotische titels en bestandsnamen verholpen
 • licentiemechanisme rubuuster gemaakt
679
 • Fontafhandeling veranderd; fonts worden nu niet meer geïnstalleerd maar bij starten geladen vanuit de MusiCAD-installatiemap.
674
 • Onhandigheden met afspeellijsten verbeterd
 • Sneltoetsen in hoofdscherm (vergroten/verkleinen/verbergen) eenvoudig bewerkbaar gemaakt (rechtsklikken op bestandsknop in [opties|voorkeuren|diversen])
 • Bestandsnamen met diakrieten / non-asciii werken nu (hopelijk) zoals bedoeld.
670
 • afspeellijsten
 • aantekeningen
 • pianorolnotatie
 • verhoogde windows-7 comptibiliteit
 • verhoogde compatibiliteit met Wine tbv Linux/osX
MusiCAD 3.2 634 (beta)
 • Bij wijzigen van een partituur wordt de actieve partij normaal zichtbaar terwijl de overige partijen in een andere kleur zichtbaar worden.
 • Eventuele rustbalken worden op de notatiebalk altijd weergegeven.
 • Commandoregelopties aangepast.
 • Afspeeltempo gecorrigeerd (120bpm werd effectief als 126bpm afgespeeld).
 • Meer ruimte aan einde van notatiebalk vrijgehouden
 • Nootletters mogelijk gemaakt
 • De term "werkbalk" overal vervangen door notatiebalk.
 • Percussiesleutel aangepast.
 • Partijoverzicht verbeterd, knop erbij voor instrumentkeuze.
 • Engelstalige helpteksten uitgebreid.
 • Pianorolweergave (sequencer) toegevoegd.
 • MIDI-import verloopt nu via sequencer.
 • Kleurweergave van fonts uitgebreid.
 • Probleem met schrijven van abc-bestanden verholpen.
 • Bewerken als enkele partij werkt nu weer zoals bedoeld.
 • Keuze van percussieinstrument levert nu het bedoelde resultaat.
 • Als het instellingenbestand ontbreekt wordt het registratiescherm getoond; nodig als er meer gebruikersaccounts op één computer gebruikt worden.
 • Onnodige/hinderlijke foutmeldingen tijdens fontkeuze voorkomen.
 • overschrijfmodus aangepast voor duurwijziging
 • fijnstemmingsinstelling verbeterd

MusiCAD 3.1 build 626

 • Fouten in afhandeling van bogen bij niet volledig uitgevulde regels verholpen.
 • Contextmenu uitgebreid in geval van een actieve selektie
 • Minimale vensterafmeting op 300x300 gezet om vastlopen te voorkomen als venster te klein wordt gemaakt.
 • MusiCAD viewer beschikbaar als afzonderlijk programma.
 • Toetsen voor afspelen van partituurmarkeringen vallen niet meer samen met menu-sneltoetsen in het hoofdscherm
 • Inspelen van fragmenten met MIDI-klavier mogelijk. Kies onder wijziginstellingen voor live-inspelen.
 • Kwantisatietabblad toegevoegd waar instellingen kunnen worden opgegeven voor MIDI-import en live inspelen.
 • Afspelen van muziek met combinaties van Dal Segno en herhalingen verbeterd
 • Knippen/plakken van selecties in overschrijf-modus mogelijk gemaakt.
624
 • Mineur/Majeur aanduiding bij toonsoortmenu werkt nu zoals bedoeld
 • Maatherhalingsteken werkzaam bij automatische partijen
 • Knop partijbewerken in partijoverzicht werkzaam gemaakt voor automatische partijen
 • Standaardindeling van kop en voet aangepast.
 • [Partijgegevens|Maatvoortzetting] aangepast; alleen het opgegeven aantal maten wordt ook opgeslagen.
 • Bij invoeren met de muis worden hulplijnen vooraf zichtbaar.
 • MusiCAD kan op internet controleren of er nieuwe versies beschikbaar zijn.
 • Partijtitels standaard onzichtbaar gemaakt voor pianopartijen.
 • Eigen arrangeervoorkeuren worden in melodie opgeslagen.
 • MIDI-kanaalinstelling wordt ook opgeslagen voor kanaal 1...
 • In partituuruittreksels wordt de extra balkhoogte die bijvoorbeeld sectieteksten en akkoordsymbolen nodig hebben meegenomen bij partijen waarvan partijtekstweergave aangevinkt is in het partijoverzicht.
 • Onbedoeld achtergebleven betaversie-vermeldingen verwijderd.
 • Meest rechtse kolom ook werkzaam gemaakt in opmaakscherm
 • Herstellen van noten tot een 'gewone noot' zonder nootkenmerken als verschuiving, stoklengtewijziging, trillers enz. werkt nu op een selectie
 • Aanhalingstekens en puntkomma's in tekst mogelijk.
 • [Opmaak|Tempo als tekst] wordt nu (zoals bedoeld) in de melodie opgeslagen.
 • Licentieaanvraagcode aangepast aan gewijzigde hardware (licenties voor versie 3 blijven geldig)
 • Documentatie.bijgewerkt
3.1 build 623
 • UItlijning van noten aan de hand van liedtekst geautomatiseerd;
 • Opmaakscherm uitgebreid en in drie kolommen gezet;
622
 • Waarschuwing toegevoegd bij onbedoeld gebruik van wijzigen na cursorverplaatsing omhoog/omlaag;
 • Help uitgebreid met voorbeeld pianopartij;
 • Afhandeling van akkoordknop op knoppenbalk verbeterd;
 • Invoeren van akkoorden met muis aangepast.
621
 • Ontrechte foutmelding bij PDF-export verholpen; cursor blijft daarna geen zandloper meer;
 • 1/1 rust en 1/2 rust omgedraaid in rustenmenu;
 • Blanco werkbalk bij tekstblok aan het einde van de melodie verholpen
620
 • MIDI-import verder verbeterd.
 • Bij gebruik van het registratiescherm wordt een kopietje onder de naam regform.txt van het registratiemailtje opgeslagen in de map Mijn Documenten Het bestand kan onder meer van dienst zijn bij het aanvragen van een licentie voor een PC zonder internetverbinding;
 • Vastloper bij sommige harde paginaovergangen verholpen.
619
 • MIDI-importfunctie verbeterd: maatsoortwisselingen, tempowisselingen en volumewisselingen worden nu zo goed mogelijk overgenomen uit het MIDI-bestand. Ook beginvolume en plaats in het stereobeeld worden uit het MIDI-bestand overgenomen evenals akkoordsymbolen en tekst;
 • MIDI-exportfunctie verbeterd;
 • Sjablonen aangepast;
 • Weergave van nootkleuren uitgebreid / gecorrigeerd;
 • Weergave van afbeeldingen in de balk mogelijk waarmee ook ossia's gerealiseerd kunnen worden.
618
 • Problemen in partijweergave met automatische balkhoogte en afspelen verholpen.
 • cursorverplaatsing verbeterd.
 • Aantal tekortkomingen in overschrijfmodus aangepast.
 • 5e / 6e voorwaardelijke herhaling mogelijk gemaakt.
 • Weergave van muziek met meerdere lange tremolopartijen mogelijk (gaf 'teveel MIDI-events')
 • Helpteksten aangepast.
617
 • Bij registratie was het onbedoeld mogelijk om met punten en spaties ervoor te zorgen dat de aanvraagnaam uit 1 deel bestond. Op een dergelijke naam kan geen licentie gemaakt worden, en resulteerde in onleesbaar geworden muziek zodra er op een wel uit twee delen bestaande naam een licentie werd verstrekt.
 • Plaatsing herhalingsmaatstrepen vooraan de balk in combinatie met maatsoortwisseling aangepast.
 • Witruimte na sleutel, toonsoort en maatsoort naar smaak aan te passen onder [Opties|Opmaak]
 • Positie van eerste noot in de maat is aanpasbaar met behulp van witruimte na maatsoort.
 • Het zetten van een rust als eerste 'noot' in de maat met behulp van knoppenbalk is nu (weer) mogelijk.
 • Verschuiven <alt-> van een noot doet tekst uitgelijnd meeschuiven
 • Vastpinknopje van alle knoppenvensters van de werkbalk naar linksbovenin verplaatst.
616
 • Installatieprobleem "text is te lang" aangepast.
615

Alle verwijzingen naar 'betaversie' zijn uit programmatuur en documentatie verwijderd...

 • Probleem met aantal-nootlijnen in partijoverzicht verholpen
 • onderbroken maatstreep mogelijk
 • Partijoverzicht beter toegankelijk zonder muis.
 • Help uitgebreid met (afdrukbare) introductie als vervanging voor papieren handleiding.
614

Met een beetje goede wil zou met deze build de beta-status kunnen vervallen. UIteraard valt er nog wel wat te verbeteren, maar de grootste manco's lijken eruit te zijn...

 • Invoegen van een multirust in partituurweergave van 1 partij schakelt partituurweergave uit zodat de multirust ook als zodanig zichtbaar wordt. (In partituurweergave wordt een multirust in principe weergegeven met losse rustmaten).
 • Lengte van noten met meer vlaggetjes verkort, en vlaggetjes in alle fonts aangepast.
 • Helpbestanden uitgebreid.
 • Klavierbestand aangepast
 • Opmaaksjablonen aangepast.
613
 • Fout bij MIDI-inspelen hersteld
 • Menulayout aangepast
 • Installatiedetails aangepast mbt. Vista
612
 • Help-functie gewijzigd opdat help ook in Windows Vista beschikbaar is. Als geen HTML-helpbestand (mc3nl.chm) gevonden werd dan valt MusiCAD standaard terug op de (snellere en compactere) bestaande help-functie met .HLP-bestanden.
 • Knopje om mengpaneel van windows te openen in de mixer aangepast ten behoeve van Vista.
 • Bij MIDI-inspelen via toetsenbord is de spatiebalk in klavierbestanden te configureren om rusten in te voeren.
 • Standaardboogdikte ook werkzaam op overbindingen.

611

 • Fout in email-registratie verbeterd
 • Verzenden slaat (onnodige) stap over.
 • Standaardverzendadres geschrapt.

610

 • licentieingave vanuit E-mailattachment verbeterd.
 • soms optredende onregelmatige dikte van notenbalklijnen verholpen.
 • dikte en plaatsing van waardestrepen verbeterd.
 • bogen vetter en minder vet te maken zowel individueel als standaarddikte

609

 • MusiCAD instellingenbestand te bewerken met knop [ini] ionder [Help|Info].
 • sfz afhandeling tijdens afspelen aangepast.
 • Fouten in het partijoverzicht gecorrigeerd.
 • Berekening van partijen met veel teksten geoptimaliseerd.

608

 • 'Nootflip' functionaliteit uitgebreid.
 • Positie laatste maatstreep gecorrigeerd
 • Voorbeelden en sjablonen bijgewerkt
 • In het helpmenu staat nu een link naar de MusiCAD-wiki
 • De mixer heeft nu een knop naar het windows mengpaneel en de groene knop controleert het MIDI weergave volume van windows.

607

 • GhostScript fontafhandeling robuuster gemaakt (ook. relevant voor bewaren als PDF, JPG, BMP enz.)
 • Bij inlezen van abc-muziek worden regels die beginnen met een backslash \ genegeerd zodat eventuele printerspecifieke abc2mtex-commando's (zoals \def ) waar MusiCAD toch niets mee kan doen in het bestand kunnen blijven staan.
 • nogmaals lijndiktes van maatstrepen/stokken/waardestrepen/notenbalken/hulplijnen aangepast.
 • partijstemming weergave gecorrigeerd (werd als melodiestemming bewaard).
 • Als grootte coupletaccoordsymbolen op nul staat blijft regelhoogte vast bij liedteksten
 • Bij afspelen worden MIDI-events in herhalingen beter verwerkt.

606

 • Vingerzettingstekens op per partij in te stellen voorkeurspositie.
 • Invoeren van akkoordsymbool Asus en Esus geeft niet langer Ab tr sus resp. Eb tr sus.
 • Beginmaatstreep zichtbaar als aantal notenlijnen op nul staat ten behoeve van akkoordenschema's
 • Bewerken van rusten in overschrijf-modus werk nu beter
 • JPG-bestanden als afbeelding weer te geven.
 • Knopje toegevoegd om afbeeldingsbestanden makkelijker toe te kunnen voegen in kop- en voet teksten
 • Onderdukken van rustbalken in combinatie met meer partijen op een balk nu goed weergeefbaar.
 • Partijaccolades in combinatie met partijgroephaak verbeterd.
 • Extra melodiesjablonen toegevoegd en bestaande verbeterd.
 • Multirustpositie gecorrigeerd
 • Melodiesjablonen aan te passen, toe te voegen en te verwijderen op dezelfde wijze als opmaakjablonen

605

 • Weergave stokken/nootbolletjes verbeterd.
 • Wijziging van lijndiktes meteen zichtbaar.
 • Akkoorddiagrammen mogelijk gemaakt en extra tekstsoort beschikbaar gemaakt.
 • Dikte van hulplijnen instelbaar gemaakt
 • 'Vettere'-noten beschikbaar met het MusiCAD bold muziekfont
 • Overbindingsrichting blijft bewaard na opslaan
 • GhostScript als standaard afdrukformaat
 • Helpbestanden uitgebreid.

604

 • Nootduurwijziging van volgnoten werkt ook in overschrijf-modus zoals bedoeld
 • Toonsoortmenu aangepast ten behoeve van windows-grote-letters
 • Oorspronkelijke datumweergave van bestanden die aangemaakt met versie 2 behouden zoals zichtbaar onder help-info
 • swingaanduiding gecorrigeerd.
 • accolade in partituren duidelijker.
 • Fonts aangepast.
 • probleem met onbedoeld onderbroken maatstrepen grotendeels opgelost.
 • probleem met afspeelcursor die onder of boven de noot aanwijst opgelost.
 • Bij heel grote en kleine nootgrootte/schaalgrootte blijven dubbele/vette maatstrepen onderscheidbaar.
 • Automatische reservekopie uitgeschakeld als MusiCAD niet op de voorgrond actief is om onnodige meldingen of niet-registratie te voorkomen.

603

 • Afhandeling van Latin-extended-A diacrieten (zoals š) in GhostScript mogelijk gemaakt.
 • Transponeerdialoog verbeterd.
 • kadermarge instelbaar gemaakt.
 • Afdrukmarges aangepast rekening houdend met de niet-afdrukbare regio.
 • Problemen met fonts in menu's verholpen.

602

 • Afdrukken met GhostScript verbeterd (en dus ook opslaan als PDF/JPG enz.)
 • voorslagenprobleem sinds 598 verholpen.
 • Fout bij aanmaken van nieuwe partijen vanuit een andere partij dan de hoofdpartij verbeterd.
 • Nieuwe partijen aan te maken vanuit het partijmenu.

601

 • PDF houdt nu rekening met MusiCAD-classic font
 • foute weergave akkoordclusters verbeterd.

600

 • <shift+cijfer> sneltoetstoewijzing hersteld.
 • foutcode 9999 bij wijzigen van instrumentatie verholpen
 • foutcode 1031 bij opvragen van muziek met automatische percussiepartij verholpen
 • invoegen/wijzigen van toonsoort/maatsoort en sleutel verbeterd
 • geheugenlek verholpen

599

 • Invullen van licentiesleutel vereenvoudigd (dubbelklikken op emailbijlage).
 • Ingeslopen fouten in partij/partituurweergave weer verbeterd.
 • Fout bij veranderen van toonsoort/maatsoort/sleutel in een verder lege partij verholpen.
 • Fout bij noot-voor-noot-MIDI invoer verholpen.
 • Bij weergave van macro's in teksten worden alle backslashes in bestandsnamen ( \ ) vervangen door slashes ( / )
 • MusiCAD fonts verbeterd; als 'standaard' font wordt 'MusiCAD classic' gebruikt.
  Uitlijning is veranderd; met nogal wat niet zo voor de hand liggende gevolgen..
  De Jazz en Light fonts zijn eveneens aangepast maar niet meer in eerdere builds bruikbaar zonder herinstallatie.
 • Gebruik van niet-standaard fonts in helpbestanden vervangen door plaatjes.

build 598

 • Dubbele eindmaatstreep in positie gebracht.
 • Sneltoetstoekenning aangepast; toetsdefinitiebestanden gebruiken alleen onderkastletters ( dollar-teken wordt bijv. als <shift-4> weergegeven).
 • Invoegen met de muis respecteert overschrijf-modus

597

 • Mogelijkheid partijuittreksels weer hersteld
 • Helpteksten aangepast

596

 • Nootweergave aangepast (stokken stonden soms naast het bolletje).
 • Fout bij invoegen van rusten verholpen.
 • Crescendotekens minder vet; invoegen lukt weer zoals bedoeld.
 • 'Opslaan als' verbeterd m.b.t. (pdf, plaatjes, map, sjablonen)
 • fout 3088 verholpen na onterechte melding 'invoegen van noot tussen sleutel/toonsoort/maatsoort'
 • Maatselectie aan einde melodie gaat nu zoals bedoeld.
 • Dynamiekmenu-tekens ff pp gecorrigeerd
 • Rechtsklikken op tekst geeft tekstopmaak
 • Extra opmaaksjablonen toegevoegd

595

 • Pageup/PageDown afhandeling verbeterd.
 •  !param! in abc-bestanden wordt verdisconteerd.
 • CMaj akkoordsymbool wordt niet meer als CMM7 genoteerd
 • accolades, en groephaken in partituur in combinatie met meer partijen op een balk en/of automatisch weglaten van lege rustbalken beter afgehandeld.
 • partijoverzicht voorzien van extra knoppen en weergave van partijkenmerken
 • Akkoordassistent werkend gemaakt
 • Fermate te gebruiken met articulatietekens zoals roffels en tremolo

594

 • Overschrijf-modus geïntroduceerd en standaard gemaakt. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de duur van een partij niet meer verandert gedurende het bewerken (invoegen/verwijderen van noten) waardoor maatstrepen niet meer per ongeluk verschuiven en slechts met moeite weer te corrigeren zijn. Bewerken van een partij/partituur 'voelt' nu volledig anders. Als de knop wordt ingedrukt komt de invoegmodus zoals die steeds aanwezig was weer terug.
 • Toonsoortmenu laat ook de toonsoorten met 5, 6 en 7 mollen zien.
 • 'Onmogelijke' toetscombinaties verwijderd (<shift + numerieke eiland>)
 • Afspeelprobleem (te weinig MIDI-events) verholpen.
 • suspended-akkoordnotatie met 'sus' en 'sus4' geeft ook de bedoelde geluidweergave.
 • Mixer voorzien van afspeelknoppen
 • Schermweergave van noten / stokken /wwardestrepen aangepast.

593

 • Symbool voor halfverminderd akkoord speelt nu correct
 • Fonts voor vingerzetting/ornamentatie/instrumentatie werken nu zoals bedoeld.
 • Registratie verkort als licentie niet gelijk aan 0
 • Boven- en onderbalkhoogte / maatnummering probleem verholpen.
 • De meeste opties zijn nu ook toegankelijk vanaf de werkbalk
 • layout van sleutelmenu aangepast.
 • Combinatie van herhalingen en DaCapo werkt nu beter
 • Talloze wijzigingen 'onder de motorkap'...

592

 • MIDI verschuiving (weer) werkend gemaakt.
 • Verstemming in cents op te geven in mixer.
 • Selektie alleen zichtbaar als afspelen daarvan mogelijk is.
 • Stokdikte / maatstreepdikte is afhankelijk van resolutie/zoom.
 • Nieuwe partijen worden nu altijd aangemaakt vanuit de hoofdpartij.
 • Invoegen van maatstrepen na balkteksten en secties vereenvoudigd.

591

 • help bestanden aangepast (ook op internet)
 • Schrijven van .MID, .PDF en .ABC vanaf de commandoregel werkt nu naar behoren.
 • Gebruik van nieuwe plaatjes en tekstbestanden werkt nu beter
 • Maatstreepafhandeling bij ABC-import verbeterd
 • Onderdrukken van overbindingscontrole werkt nu zoals bedoeld.

590

 • Automatische Maatstreepcorrectie werkt nu weer min of meer zoals bedoeld.
 • Gebruikersknoptoewijzing werkt weer (was sinds 563 onmogelijk)
 • Helpknop in Voorkeuren|Diversen werkt nu zoals bedoeld.
 • Fout in mixer verholpen.
 • fout 9999 bij wisselen van taal verholpen.
 • Opnemen van tekstbestand als tekstblok bij de melodie verbeterd.

589

 • Zoom-functie toegevoegd. Naast volledige breedte en paginaweergave is het nu ook mogelijk om te vergroten en te verkleinen.
 • Fysieke schermgrootte (lengte/breedte) kan (moet) opgegeven worden om het juiste formaat op het scherm weer te kunnen geven.
 • Tekstinvoermodus op knoppenbalk weergegeven.
 • Fout in nootafstandberekening verholpen. Kleinste nootafstanden anders dan 50, 100 en 200 werken nu zoals bedoeld.
 • Horizontale positionering maatsoort aangepast.
 • Selektielettertype wordt nu gehonoreerd.
 • Stereopanning (links/rechts) voor automatische partijen is nu instelbaar.
 • <Backspace> bij niet verwijderde maatsoort laat cursor nu onveranderd om te voorkomen dat noten per ongeluk tussen toonsoort en maatsoort in worden gezet.
 • MIDI-controlchange verbeterd.
 • Foutcode 3092 onderdrukt.

588

 • Help uitgebreid/aangepast.
 • Crescendi/decrescendi nu wel hoorbaar.
 • Dubbelclusters mogelijk
 • Opslaan van melodiesjablonen gecorrigeerd.
 • Maatnummering instelling is veranderd.
 • Hintweergave veranderd zodat hints de muis niet "in de weg" zitten.
 • Afspelen bij ingeven van liedtekst beginnend met een "s" verhinderd.
 • Help|Info|Statistiek uitgebreid met partijstatistiek.
 • Richting scrollwieltje omgedraaid: omhoog=terug, omlaag=verder
 • Melodieversie wordt (weer) bijgehouden.
 • Autocorrectie van maatstrepen verbeterd.
 • Schuifbalk volgt cursor in grote partituren.
 • Automatische partijen (onderterts enz.) verbeterd
 • Volumes in partijoverzicht worden nu correct doorgevoerd.
 • Opmaakvaria veranderd in vormgeving

build 586

 • EAccessViolation afhandeling wederom veranderd.
 • Datum genoteerd met 4 cijfers voor het jaar.
 • Ontbrekende teksten ingevuld (***NoTxt***)
 • 'blanco' partijtitels geven geen rare problemen meer
 • Zoeken is beschikbaar ook als er geen melodie geladen is.

585

 • Interne opruiming...
 • EAccessViolation afhandeling veranderd.
 • Notatie van vlaggetjes verbeterd.
 • EMail-registratiemethode aangepast.
 • Verborgen tekst op werkbalk beter zichtbaar.
 • Engelse menuteksten verbeterd.
 • Voorslagweergave verbeterd.

build 584

 • Tekstfontkeuze voor liedtekstbestanden wordt nu goed in MusiCAD bestand opgeslagen.
 • Gebruik van tekststijlen van liedtekstbestanden als zodanig gemarkeerd.
 • 'Weglopende' symbolen (maatherhaling, rustmaatcijfers) vastgepind.
 • Nootgrootte bij lage resolutie voor Windows XP gecorrigeerd.
 • Hoogste/laagste bas en akkoordnoot in begeleidingspartijen nu effectief gemaakt.
 • help uitgebreid (meer plaatjes)