Wijzigingen tot en met build 583

Uit MusiCAD
(Doorverwezen vanaf Wijzigingen sinds build 583)
Ga naar: navigatie, zoeken

583

 • Fout 9999 - bij nieuwe melodie verholpen.
 • nettere layout voorslagen
 • layout maatstrepen verbeterd
 • keuze voor 7mollen/kruisen
 • help uitgebreid (sextolen, mappen, voorbeelden, clustering)

build 582

 • Sjabloonmap en kladmap te wijzigen in voorkeurlocaties
 • laatstgebruikte tabblad in voorkeuren wordt nu onthouden.
 • Veel voorkomende vragen / fouten uitgebreid.

build 581

 • Tip van de dag sectie toegevoegd in het helpmenu.
 • Bewerken van tekstbestanden verbeterd.
 • Opslaan en bewerken van opmaaksjablonen vereenvoudigd en informatie toegevoegd.
 • Beschrijving van de sjabloonparameters toegevoegd.
 • Extra opmaakjablonen toegevoegd (o.a. 17 rings multo)
 • Poging gedaan om EAccessViolations af te vangen en hopelijk te verhelpen.
 • Positionering van sleutel/toonsoort/maatsoort en maatstrepen aangepast.
 • Achterblijven van cursor op hoofdscherm na foutmelding bij afspelen verholpen.

build 580

 • Buildnr van windows zichtbaar bij [help|info]
 • In laatste registratiescherm ok vervangen door - niet registreren.

build 579

 • Onmogelijk gemaakt om bestanden te bewaren met een foute licentie (bestanden zijn dan toch onbruikbaar)
 • Keuze voor betaling internet met paypal mogelijk tijdens registratie (voor meer informatie zie http:www.musicad.com/nl)
 • Invullen van licentie van verkeerde computer wordt nu beter afgehandeld.
 • Na bewaren zonder licentie komt nu een mededeling over versleuteling.
 • Geoctaveerde G-sleutel geeft nu de bedoelde toonhoogten
 • Lettertypen die niet in de windows-font map geïnstalleerd staan leveren geen problemen met bewaren als plaatje meer op.
 • Er word nu een waarschuwing gegeven als een plaatje overschreven dreigt te worden en als een plaatje om een of andere reden niet bewaard was.
 • Afdrukscherm heeft nu focus na ctrl-P

build 576

 • Directory instelling veranderd
 • Engelstalige help uitgebreid.
 • Probleem met windows 95 opgelost
 • Na verlies van focus wordt beeld tijdens wijzig nu goed herschreven.
 • statusregel van hoofdvenster geeft geen verkeerde informatie meer tijdens wijzigen
 • Kleine foutjes verbeterd.

build 574

 • Cursorpositie bij eerste muisselectie verbeterd.
 • Losgemaakte noten aan een stok op secunde afstand met stokken in tegengestelde richting worden nu correct genoteerd.
 • Mogelijkheid tot alternatieve notatie bij extra stok aan noot.
 • Toetsen op het numerieke eiland en de cijfertoetsen op de bovenste rij van het 'gewone' toetsenbord zijn nu onafhankelijk te gebruiken.
 • Duurknoppen en -toetsen laten de cursor onveranderd.

build 573

 • De helpfunctie is uitgebreid met "wist je dat..." sectie
 • Engelse helpteksten toegevoegd. Nog niet compleet maar wel een hopelijk bruikbaar begin.
 • Probleem met dubbele cursor opgelost.
 • Maatnummer zichtbaar op statusregel tijdens afspelen.
 • Fouten tgv. MIDI-filtering verholpen (o.a. onzichtbaar worden van voorslagen)
 • ottava notatie vooraan de regel geeft geen problemen meer.
 • Tekstbestanden al dan niet met akkoordsymbolen worden nu zoals bedoeld weergegeven, .
 • ABC-import verbeterd (grotendeels compatibel met de 2.0 standaard) Tekst is vooraf te lezen.
 • Bij weergave van tekstbestanden kun je nu automatische regelterugloop aanzetten.

build 572

 • Cursorpositieprobleem ontstaan in 571 lijkt verholpen.
 • ABC-import/export verbeterd.
 • Automatische percussiepartijen zijn in te stellen voor 8 tellen (2 maten)
 • Automatisch te genereren partijen (anders dan bas- en akkoordbegeleiding) worden nu correct in de partituur weergegeven bij opnieuw inlezen.
 • Afzonderlijk uitschakelen van partijen die hetzelfde MIDI-kanaal gebruiken in de mixer is nu mogelijk (volume/balans-regeling blijft werkzaam op alle partijen die een midi-kanaal delen tegelijk)

build 571

 • Aantal kleinere foutjes verholpen.
 • Probleem met aantal maten op wijzig-balk verholpen.
 • Help bestanden aangepast.
 • Vastloper/scherminconistentie in wijzig verholpen; Het scherm laat nu i.p.v. vast te lopen 1 enkele maat zien; wordt nog aangepast.
 • Tekstinbedding vereenvoudigd; tekstmarkering zichtbaar op werkbalk
 • Fout in bewaar als MIDI verholpen.
 • Probleem onder windows XP bij gebruik van GhostScript verholpen (bewaar als); Ghostscript-opties op eigen tabblad gezet.
 • Tijdelijke bestanden slaat MusiCAD op in de prive klad-map
 • Tekstinbedding vereenvoudigd;

build 565

 • Help bestanden aangepast.
 • Help|Visuele Hulp en Help|Snelcursus toegevoegd.
 • Vastloper/scherminconistentie in wijzig verholpen; Het scherm laat nu i.p.v. vast te lopen 1 enkele maat zien; wordt nog aangepast.

build 563

 • MusiCAD slaat ini-bestanden nu standaard op de map in "Mijn Documenten" van de ingelogde gebruiker in plaats van de map waar de programmatuur staat.
 • F1 als Helptoets in dialoogschermen toegevoegd.
 • MusiCAD Jazz font toegevoegd voor een andere noot-layout (wijzig in OpmaakVaria).
 • Opslaan als heeft een submenu gekregen, en de verschillende soorten bestanden (plaatjes, MusiCAD, ABC, MIDI) onthouden hun laatst bewaarde opslagplaats afzonderlijk.
 • Knoppenbalken gebruiken een ander mechanisme. Knoppenbalken zijn nu naar believen los te maken van het hoofdvenster.
 • Tekstkeuzevenster vervangen door tekstknop.
 • Tempovenster vervangen door menuonderdeel
 • Pauzeknop en Stopknop .toegevoegd voor afspelen
 • Talloze wijzigingen 'onder de motorkap' en in de helpbestanden

build 552

 • Nootflip verbeterd.
 • [Bestand|Bewaren als] gebruikt de map van waaruit gelezen was.
 • Fout bij bewaren van MIDI verholpen.
 • Sopraan C-sleutel, Mezzo-sopraan C-sleutel, Bariton C-sleutel, Bariton F-sleutel, Tenor-G-sleutel toegevoegd.
 • Positie van toonsoort-kruisen voor tenor-sleutel gecorrigeerd.
 • PDF-bestanden -bewaren werkt nu ook met lange bestandsnamen.
 • Grote partituren beter te bewerken door schuifbalk in wijzig scherm als het aantal partijen niet meer op het scherm zou passen...
 • Swing weergave aangepast
 • Macro's uitgebreid, voorwaardelijke spaties enz. aangepast bij macroafhandeling.
 • Registratie af te sluiten met OK i.p.v. annuleren.

build 542

 • Laatst geopende bestanden hebben nu een sneltoets in het bestand menu.
 • Septolen toegevoegd.
 • Open stichnoten hebben nu de bedoelde afmeting.
 • 'ongedaan-maken' werkt nu ook bij transponeren.
 • Voorslagnotatie gecorrigeerd (stokken van voorslagen horen - uitzonderingen daargelaten - altijd omhoog).
 • 128ste noten mogelijk gemaakt (halveer een 64ste)
 • MusiCAD werkt nu beter als er geen printer geinstalleerd is.
 • Installatie op UNC pad mogelijk.

build 538

 • Afspelen van selectie werkt nu ook.
 • Afspelen vanaf een op te geven maat of een bereik kan in het hoofdscherm door het tikken van <0> (veel andere letter/cijfer toetsen doen hetzelfde, mits er geen repetitieteken met die letter/cijfer aanwezig is).
 • Fout in licentiemechanisme verholpen.
 • Gestippelde lijnen, streeplijnen en golflijnen werken nu zoals bedoeld, soortgelijk als bij bogen en crescendi kun je nu eigenschappen van de lijn aanpassen op de aangrijpingspunten.
 • Positie van individuele versieringstekens aan te passen met contextmenu, standaardpositionering in akkoorden verbeterd. 'Vrije-notatie' - beoogde iets soortgelijks - is vervallen.

build 532

 • Minimum afstand voor overbindingen instelbaar.
 • Voorkeurlocaties verbeterd.
 • Menu Voorkeuren verder opgesplitst. Afzonderlijke vermelding direct onder opties weggelaten; rubriek diversen toegevoegd, met daarin onder meer [geluid zonder focus] en [Ok-bevestiging].
 • puntkomma's binnen een tekst geven niet langer problemen.
 • ABC-import verbeterd.
 • 'blanko' foutmeldingen uit 522 verholpen.
 • Fout bij bewaren als MIDI-bestand verholpen (518+)
 • Fermate teken wordt nu goed afgespeeld.
 • Intro-teken bij afspelen genegeerd als DaCapo hoorbaar uitgevinkt.
 • Vorige-positie-knop doet MusiCAD niet langer van het scherm verdwijnen.
 • extra wit voor en na maatstreep alsmede maat/sleutelwissel nu op te geven in 100ste eenheden.
 • onnodige horizontale witruimte verwijderd.

build 522

 • Partijoverzicht verbeterd.
 • Kleurgebruik bij postscript afdrukken gecorrigeerd.
 • Volgordeprobleem met maatstreep-prima / secunda-volta-maat / toonsoort / sleutelwissel verholpen.
 • Een vijftal voorkeur-locaties voor bestanden in nu op te geven, bij openen zie je een aantal voorkeurlocatieknoppen (werken nog niet helemaal zoals bedoeld).
 • De 'undo'-knop werkt nu in wijzig ook weer zoals bedoeld.
 • Overbindingen worden op de werkbalk met de marker-kleur weergegeven om het onderscheid met andere bogen goed aan te geven.
 • Tal van muishandelingen verbeterd en/of toegevoegd.
 • De scrollbalk van de werkbalk werkt nu "comme il faut".
 • Een aantal PostScript problemen zijn verholpen (ontstaan vanaf build 470?). Heeft o.a. weerslag op maken van .bmp, .jpg en .pdf bestanden en afdrukken middels GhostScript.
 • Na openen laat MusiCAD eventuele fouten in het opgevraagde bestand zien.

build 518 (2002014)

 • Kwarttoon verhogingen/verlagingen eenvoudiger in te geven en hoorbaar te maken.
 • In partijoverzicht heeft de keuze OK tot gevolg dat er altijd een zichtbare partij tot actieve partij wordt verheven, ook als de laatst behandelde partij onzichtbaar was.
 • Hoogte van tussenkoppen/sectiekoppen op te geven.
 • Blanco titels geven geen rare problemen meer.
 • Diacritische tekens verbeterd
 • Swing-timing mogelijk.
 • Kleuren van papier, balk, noten enz. zelf te selekteren.
 • Afspelen van muziek met fouten in herhalingsconstructies en maatstrepen lukt nu (veel) beter.
 • Importeren/Exporteren van meerstemmige ABC-muziek mogelijk.
 • 'aftikken' vooraf mogelijk. [Opties|MIDI|Muziekweergave].
 • [Bewerk|Gereedschappen] werkt nu zoals bedoeld.
 • Weergave in Engels mogelijk. [Opties|Voorkeuren|Taal]
 • Boogweergave verbeterd (o.a. bij voorslagen) Ook de help is op dit punt uitgebreid.
 • Drag&Drop van bestanden mogelijk.
 • Herstel van vorige situatie mogelijk bij bewerken, sjabloongebruik enz.
 • Akkoordsymboolweergave (en transponeren) in ingebedde tekstbestanden mogelijk. Twee tekstsoorten daarvoor toegevoegd: Couplettekst, en AkkoordCouplettekst (zie tekstopmaak)
 • Alle basistekstsoorten ondergebracht bij vormgeving.
 • Tekstblok-invoer commando toegevoegd [Gereedschappen|Tekst]
 • TitelOmschrijvingen (arrangeur, copyright enz.) op te geven
 • Macros aangepast m.b.t. titelomschrijvingen.
 • MIDI-control events-menu toegevoegd.
 • Plaatsing van partijtitel aangepast.
 • Nootgrootte voor notatiebalk instelbaar gemaakt.
 • Opties en Partij-instellingen aan te passen tijdens wijzigen op de notatiebalk.
 • Bewerkknop in partijoverzicht
 • Sneltoetsen toegevoegd voor sub-menu's
 • Akkoordsymbolen met <shift-a-g> ook invoerbaar
 • Help bestanden weer aangepast (spelling zou nu correct/korrekt moeten zijn ;-) ). Grammaticale en inhoudelijke onzin is door de computer veel minder makkelijk te vinden. Graag commentaar!
 • Cursor y-positie neemt niet langer de positie van rusten enz. mee, maar kijkt alleen naar de eerstvorige echte noot.
 • Menu-hints toegevoegd - zichtbaar op statusregel.
 • Nieuw font-toegevoegd: MusiCAD-Light voor iets kleinere noten (bij gelijke schaling)
 • MIDI-filter toegevoegd.
 • Intro teken functionerend gemaakt.
 • Nieuwe-partij|Harmonie|AkkoordGrondtoon werkt nu zoals bedoeld.
 • Nootkleur wijziging heeft geen gevolg meer voor voetteksten.
 • Visuele hulp toegevoegd in help.
 • Automatische maataccenten mogelijk op de eerste tel en op begin van ieder cluster.
 • Extra titelgegevens toegevoegd: Info, Stijl, Volgorde, Land, Commentaar
 • Ingebedde plaatjes en/of tekstbestanden in koppen mogelijk.
 • ABC-muziek-import/export verbeterd; liedtekst komt als 'ingebedde' tekst in MC-bestand.
 • Weergave van verlengingspunt in akkoorden verbeterd.
 • SneltoetsDefinities staan in *.MSD (in plaats van *.DEF) worden nu direct ingelezen en kunnen binnen MusiCAD bewerkt worden.
 • Weergave van overbindingen verbeterd: boogrichting onafhankelijk van stokrichting in te stellen, zichtbaar onderscheid tussen overbinding en legatobogen. Overbindingen houden rekening met verlengingspunt en 'nootflip'
 • Onderverdeling van waardestrepen mogelijk.
 • Expliciet onderscheid gemaakt tussen duur- en sterkte articulatietekens ( tenuto/non-legato streepje kan voor beiden gebruikt worden)
 • Vingerzettingstekens uitgebreid (o.a. ventielgebruik) en syntaxis aangepast.
 • Extra wit na harde regelovergang te maken met <+>, inspringing halverwege met <alt-rechts>
 • Sectie-tekst mogelijk, met gebruik van tekstbestanden voor extra coupletten of informatie
 • Da Capo constructies uitgebreid (herhalingen in het coda mogelijk)
 • Snellere verwerking van grotere composities.
 • Verbergen van voorslagen mogelijk.
 • Fermate geluidsweergave verbeterd.
 • Afstanden, groottes, lengtes in opmaak zoveel mogelijk in procenten vermeld om gedetailleerdere controle mogelijk te maken.
 • fp, fpp enz. en ademhalingsteken // toegevoegd in dynamiekmenu
 • Afdrukken zonder GhostScript toegevoegd om beter gebruik te kunnen maken van de printermogelijkheden.
 • Volledige schermbreedte/hoogte in gebruik voor normale/pagina weergave.
 • Paginakader afdrukbaar.
 • Nootbreedte/hoogte en horizontale/verticale resolutie samengevoegd tot horizontale resp. verticale schaalfactoren
 • Bestand|Zoeken toegevoegd.
 • Nederlandstalig installatieprogramma in gebruik.
 • Mixer tijdens afspelen beschikbaar.
 • Taakbalk beschikbaar (o.a. voor gebruik als repetitor)
 • Delen van muziek die gemarkeerd zijn met [A], [B] enz. kun je nu afspelen met <alt-ctrl-A>, <alt-ctrl-B> enz
 • Afrolmenu's tijdens wijzigen zijn 'vast te pinnen' op het scherm voor herhaaldelijke toepassing.
 • Stereoweergave mogelijk door balans instelling van partijen.
 • Alle Windows TrueType fonts zijn nu te gebruiken.
 • Lokale "herstel"-knoppen toegevoegd voor terugzetten van een deel van de standaard instellingen.
 • Instellingen worden (leesbaar) bewaard in MC3.INI
 • Knoppenbalken geheel herzien en uitgebreid.
 • Demonstratie-modus mogelijk
 • Gebruiker-gedefineerde knoppen toegevoegd.
 • Sjablonen voor opmaak ( *.MSJ ) en nieuwe muziek (*.TMC) in groepen ondergebracht. Bewerkingen/nieuwe partijen eveneens. Beiden zijn in MusiCAD of met een teksteditor zoals NOTEPAD te bewerken.
 • Instrumentbestanden staan in *.MIN (in plaats van *.MCI)
 • Partij selektiemenu verbeterd.
 • Muis-scrollwiel bruikbaar.
 • Volgen van Melodie bij afspelen is uitzetbaar.
 • Automatisch gegenereerde partijen worden automatisch aangepast (niet alleen Bas/Akkoordpartijen) en worden als zodanig bewaard.
 • Solopartij kenmerk (kleine nootjes) toegevoegd.
 • Informatie onder [Help|Info] uitgebreid en onderverdeeld in tabbladen.
 • Laatste (max 10) bestanden te zien onder [Bestand].
 • Markering op knop bij tekstopmaak geeft aan dat de tekstsoort in het huidige muziekje ook gebruikt wordt.
 • MusiCAD bestandsformaat is nu volledig 7-bit ASCII (versie 2 gebruikt een aantal 8-bits tekens) en was/is in Notepad of soortgelijke editor te lezen.
 • Opmaak wordt nu in leesbare vorm opgeslagen (alleen de van standaard afwijkende gegevens tenzij [Opmaak|Voorkeuren]Volledige opmaak is aangevinkt) MusiCAD3 opmaak gaat verloren bij inlezen in versie 2 (de muzikale inhoud is wel voor 99.9% leesbaar in versie 2). De opmaak van versie 2 blijft wel (voorzover mogelijk/zinvol) bewaard in versie 3. Alle opmaak en instellingen worden op uniforme manier opgeslagen als: Instelling=waarde; in *.INI, *.MC, *.MSJ en *.TMC
 • de 'Hints' bij de knoppenbalk laten ook de bijbehorende sneltoets zien (ook als je die zelf hebt veranderd)
 • verschil tussen overbinding en legato ook zichtbaar: legato begint/eindigt boven of onder de noot, overbinding begint/eindigt achter/voor de noot.
 • Talloze (nog) niet genoemde verbeteringen...