Release notes MusiCAD 2.16

Uit MusiCAD
Ga naar: navigatie, zoeken
===========================================================
RELEASE.TXT   27 December 1999  (c) 1999 Musys Software
 Wijzigingen in MusiCAD die nog NIET in de handleiding
 zijn opgenomen vanaf versie 2.09
===========================================================
2.16
* Sjablonen uitgebreid/gecorrigeerd
* Enkele partij weergave gecorrigeerd
* Cursief/Romein op papier was verwisseld...
* 2 partijen in een balk met automatische balkhoogte
 werkt nu zoals bedoeld
* Extra waarschuwing bij niet bewaren van bewerkte muziek

2.15
* Open en sluithaak "(" resp ")" op papier nu wel afdrukbaar 
* In MIDI bestanden en bij afspelen onder windows worden
 dubbele overbindingen nu goed verwerkt.
* Maatherhaling werkt weer zoals bedoeld 
 (2.10 tm 2.14 deden dit fout)
* Tekst uit hoofdpartij afdrukken bij andere partijen
 werkt naar behoren ook als automatische balkhoogte aan staat.
* "Divide-Error"-probleem verholpen. 
* Datum weergave als DD-MM-JJJJ ipv DD-MM-JJ (y2k enz...)
* Automatische balkhoogte verbeterd.
* De werkbalk wordt bij wijzigen van een (slagwerk)partij 
 die niet met 5 lijnen genoteerd nu correct bijgewerkt
* Afstand tussen kop en eerste regel afzonderlijk in te stellen
 met [OPTIES|OPMAAK|OPMAAKDETAILS|KOPAFSTAND]
* Uitvulling van "wezen" ofwel maten die eenzaam aan het begin
 van een nieuwe regel terecht komen wordt nu zo goed
 mogelijk aangepast aan de rest van de muziek.
 Onder [OPTIES|OPMAAK|OPMAAKDETAILS|UITVULLEN WEZEN] kun
 je dit beinvloeden.
* Alle werbalkinstellingen uit het gereedschapmenu van de werkbalk
 ook beschikbaar met [OPTIES|VOORKEUREN|WerkbalkInstelling] 
* Extra ingevoegde MIDI-events afzonderlijk aan/uit te zetten
 met [OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN|MIDI-Events]
* Tekstsoort LIEDTEKST4 toegevoegd (voor extra coupletten enz.)
 in te voeren met <@> (of tekstmenu op knoppenbalk)
* Tekstsoort MUZIKALEINFORMATIE3 toegevoegd t.b.v. 
 aanduiding van delen van de partituur. (o.a. de tekst
 met <ctrl-alt-shift-A> enz.) (zie _TEXT.MC)
 in te voeren met <j>
* Extra subtitel toegevoegd. Onder [BESTAND|MELODIENAAM]
 in te vullen en met de makro $F in 
 [OPTIES|KOP+VOET|KOPCENTERONDER] zichtbaar te maken.
* Stemming ook voor de hele partituur op te geven onder
 [BESTAND|MELODIENAAM]. De makro $X bevat in partituurstand
 de inhoud [BESTAND|MELODIENAAM|STEMMING], in partijstand
 [PARTIJ|KENMERKEN|STEMMING]
* Bij [BESTAND|MELODIENAAM|BRON] kun je de herkomst van
 een muziekje noteren. De Makro $Z zorgt dat ie op de 
 gewenste plek in de kop en/of voet terecht komt.
 Bij het aanpassen van muziek gemaakt met eerdere
 MusiCAD versies gebruik je het sjabloon 
 "<MC>Standaard kopteksten" om de kop in te vullen met
 de standaard makro's.

2.14
* Percussie/Drum-partijen gecorrigeerd voor maatwisselingen
* Percussie uitgebreid met syncope op 4 tellen 
* Drum uitgebreid met syncope/verdeling/roffels op 
 alle 4 de tellen.
* Canon BJC800 mogelijk met GhostScript 5.10
* JPEG plaatje mogelijk met GhostScript 5.10

2.13
* Windows printers in principe toegankelijk gemaakt.
 Nodig is installatie van GhostScript versie 5.10
 (o.a) op te halen op 
  http://home.wxs.nl/~musys
 Selekteer daarna [OPTIES|PRINTERINSTELLING|Windows]
 Deze versie staat overigens NIET op de MusiCAD floppy; 
 daar was helaas geen ruimte meer voor....
* Alle balken met onder- en bovenbalkhoogte ongelijk nul 
 krijgen geen automatische hoogte meer, ook al staat 
 [OPTIES|OPMAAK|BALKHOOGTE=auto]
* 1-tjes 2-tjes enz. worden afgedrukt bij alle 
 partijen die geen naar boven toe doorgetrokken 
 maatstreep in de partituur hebben.
* Stokrichting in akkoorden niet meer afhankelijk van
 invoervolgorde, maar alleen van noothoogtes. 
* MusiCAD geeft nu een foutmelding als in nevenpartijen
 (alle partijen behalve de hoofdpartij) een harde 
 maatstreep "verkeerd" dwz anders staat dan in de hoofdpartij.
* Fout 3152 na verwijderen van hoofdmelodie verholpen.
* Foutieve plaatsing van nootbolletje aan einde van regel 
 bij nootafstand=2 (soms vooraan de balk) verbeterd.
* Onterechte partijwissel na afspelen gecorrigeerd.
* Overbodige reservekopieen verhinderd.
* Als bij bewaren de bestandsnaam niet veranderd wordt
 blijft de overschrijfwaarchuwing achterwege;
 een reservekopie wordt wel gemaakt (indien ingesteld)
* fout errorexit(0xe14) verholpen.
* Maatstreeponderbreking bij balken die weggelaten worden
 als deze uitsluitend rusten bevatten is gecorrigeerd. 
* Notatie van losgekoppelde noten uit een akkoord 
 verbeterd.
* Invoer van multirusten kun je met <Esc> beeindigen
 zonder alsnog een multirust symbool te noteren.

2.12
* Partijgebonden tekst zoals stemming ook per partij
 te wijzigen [PARTIJ|KENMERKEN|STEMMING]
 Dit is de tekst die in partij-stand met de macro $X
 rechtsboven in de kop komt te staan.
* Percussiepartij op enkellijnige balk te maken:
 [PARTIJ|NIEUW|Percussie] Bijbehorende instellingen
 zijn in het detailmenu te kiezen.
* In 2.10 en 2.11 werd abusievelijk een aantal instellingen
 (zoals muisknopwissel) in de muziekjes opgeslagen.
* Afspelen op de werkbalk met instelling MIDI|GELUID=Windows
 aangepast. Nogmaals afspelen laat weergave stoppen.
* Alle percussie instellingen zijn nu terug te vinden onder
 [OPTIES|VOORKEUREN|PERCUSSIE]
 - [..|MC-Percussienotatie] Percussie-"mapping" uitzetbaar;
  Zet vertaling van midi-toonhoogte naar een "vaste" plek
  op de balk en vice versa AAN/uit (Aan is standaard)
 - [..|Percussiekanaal]
  Voor GM/GS synthesizers is dit altijd kanaal 10
* [PARTIJ|NIEUW|Percussie] toegevoegd
 Produceert een percussiepartij op een enkellijnige balk.

2.11
* Scherm wordt (zoals de bedoeling ook was) herschreven na
 wijziging van opmaakdetails.
* Bij installatie van een upgrade kun je kiezen of je de
 bestaande instellingen al dan niet wilt behouden.
 Bij upgrades vanaf versie 2.0 t/m 2.5 naar 2.11
 kan het nodig zijn om zo een "schone" installatie te doen.
* Afspelen via windows kun je nu selekteren middels
 [MIDI|GELUID|Windows] en werkt ook op de werkbalk.
 Afbreken van geluidsweergave kan met <Ctrl-C>.
* Diacritische tekens bij ongebruikelijke letters kun je
 invoeren met \: voor trema
        \' voor accent aigu
        \` voor accent grave
        \^ voor accent circonflex
        \v voor hacek (slavische talen)
        \o voor cirkel (noors/tsjechish)
        \, voor cedille (roemeens, frans)
        \~ voor tilde (spaans)
        \" voor hongaarse umlaut
 Bij weergave op het scherm zie dan bij het volgende
 teken het bedoelde diacritische teken
 (cedille onder een t maak je dus met: \,t )
 De bestaande symbolen blijven bruikbaar.
* Onder [BESTAND|Zoeken] is nu een submenuutje aanwezig
 waar je de plek waar zoeken wilt starten kunt opgeven.
 Ook kun je het resultaat van de laatste zoekopdracht
 hergebruiken.
* Percussie "standaard" is uitgebreid;
 Behalve de voor drummers gebruikelijke notatie is de
 rest van beschikbare GS-MIDI drumset een eigen plek
 op de notenbalk toegedicht. Zie _drums.mc voor het
 resultaat. De .MCI bestanden hebben in de sectie
 [DRUMMAP] een beter te hanteren formaat gekregen.
* Met <o> krijg je op de werkbalk een lijst met te
 gebruiken percussieinstrumenten.
* [OPTIES|VOORKEUREN|PERCUSSIE] is veranderd.
 In plaats van nootnamen krijg je meteen de de naam
 van het percussieinstrument te zien.
 Stijl is komen te vervallen (is nu eenduidig afhankelijk
 van het gekozen percussieinstrument)
* Met Sjablonen kun je voorkeursinstellingen onder een
 zelf te kiezen naam bewaren voor hergebruik.
 Bijvoorbeeld voor partituur en partijuittreksels,
 marsboek, grote noten, 4 maten per regel, of zoveel
 mogelijk op een pagina enz.
 Onder OPTIES|SJABLONEN kun je met <Enter> een sjabloon kiezen
 met <Delete> een sjabloon verwijderen, en met <Insert>
 een sjabloon maken.
* Controle op foute triool/kwartool/kwintool ingave,
 een onmogelijke "mix" van nootduren met triolen/kwartolen/
 kwintolen in een cluster wordt nu weergegeven met een ":"
 i.p.v. een cijfer om aan te geven dat de notatie niet klopt.

2.10
* Zoeken naar een melodie op basis van (een gedeelte van)
 de titel, componist enz. mogelijk met BESTAND|ZOEKEN
 Heel makkelijk als er veel muziekjes op schijf staan.
 Zoeken gebeurt vanuit de map onder BESTAND|MAP
* Wijzigen/Invoegen van harde maatstrepen gebeurt in alle
 partijen tegelijk. Tenzij WERKBALKINSTELLING|Autocorrectie
 (in het gereedschapmenu op de werkbalk) uit staat.
* Hulplijnen verbeterd
* Lettergrootte op papier/scherm beter afgestemd
* Herschrijven werkbalk verbeterd.
* [OPTIES|OPMMAAK|OPMAAKDETAILS|VrijeNotatie]
 "Vrije notatie" laat MusiCAD ook versieringstekens onder
 nootbolletjes plaatsen (in plaats van erboven zoals "het hoort")
* Triool/Kwintool notatie verbeterd:
 triolen met secunde in akkoord (meer bolletjes aan een stok) mogelijk
* kwintool 5 in 3 mogelijk:
  zet 1/8 noot
  maak eerst kwintoolnoot <alt-5> 1/8 -> 1/10
  verleng met de halve duur bijv: <F6> 1/10 -> 3/20
* duool op kwarten (2 in 3) mogelijk (2 noten van 3/8)
* Engelstalige menu's aangepast
* "onder de motorkap" is van alles veranderd;
 e.e.a. hoort (nog) geen direkte gevolgen te hebben...

===========================================================
"Garantie"
===========================================================

Ondanks alle aan programmatuur en dokumentatie bestede zorg kan
Musys Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
direkte of indirekte schade die gevolg is van het gebruik van
MusiCAD en/of de bijbehorende dokumentatie en programmatuur.

De beste garantie op functioneren van de software bestaat
door voor de aanschaf van een sleutel alles uit te testen;
MusiCAD werkt met of zonder sleutel op vrijwel dezelfde
manier; het is dan ook een en hetzelfde programma!
De uitzonderingen hierop zijn het bewaren van bestanden,
en geregelde meldingen over gebruik als DEMO versie.

 Musys Software
 Leestraat 23
 3743EH Baarn

 PostGiro: 6493486 te Eindhoven
 RaboBank: 1500.19.386 te Eindhoven

 Tel:  (035)5423956 of (040)2920957
 Fax:  (040)2920958
 E-Mail: musys@wxs.nl
 WWW:  home.wxs.nl/~musys

===========================================================
Compatibiliteit
===========================================================

* MusiCAD zal zoveel mogelijk compatibel blijven met oude 
 versies. Dwz eenmaal gemaakte .MC bestanden blijven 
 leesbaar voor nieuwere versies (evt. met kleine
 aanpassingen waar het weinig gebruikte mogelijkheden
 betreft)

* Bestanden gemaakt met MusiCAD 2.x zijn in te lezen in
 eerdere versies. Als gebruik gemaakt wordt van extra's
 die in eerdere versies nog niet mogelijk waren kunnen
 soms problemen ontstaan.

* In nieuwe MusiCAD versies is het waarschijnlijk dat de
 paginalayout niet exact hetzelfde blijft.

* Verschoven teksten (bijv. 5 nooteenheden naar rechts en 2
 naar boven) worden genoteerd als: 0+5+2 +"Tekstje";
 MusiCAD 1.75+ leest deze notatie zonder problemen, maar
 doet er verder niets mee. Eerdere MusiCAD-versies
 geven een (groot) aantal foutmeldingen. Na bewaren
 zijn alle tekstverschuivingen verdwenen....

* Verschoven rusten (bijv 4 nooteenheden naar beneden)
 als R-0-4 1/8; De verschuivingen worden door versie 1.x
 genegeerd (al dan niet vergezeld door foutmeldingen)

* Horizontaal verschoven noten kunnen in MusiCAD 1.x
 voor problemen zorgen. Als muziek ingelezen moet worden in
 versie 1 kun je alle horizontale verschuivingen verwijderen
 met [PARTIJ|BEWERKEN|VERSCHUIVING->0]

* zie SYNTAX.TXT voor een gedetailleerdere beschrijving van
 de syntax voor versie 2.x

===========================================================
GhostScript
===========================================================

* GhostScript; (GSDOS.EXE)
 Met het meegeleverde GhostScript 2.61 zijn afdrukken van
 hoge kwaliteit mogelijk. 

 GhostScript is een emulatie van de printertaal PostScript
 zoals gebruikt in vooral duurdere printers.
 Het copyright van GhostScript berust bij
  Aladdin Enterprises
  P.O. box 60264
  Palo Alto, CA 94306
  U.S.A.
  voice phone 415-322-0103
  fax 415-322-1734
  ...{uunet,decwrl}!aladdin!ghost
  ghost@aladdin.com

 In tegenstelling tot MusiCAD valt GhostScript onder de
 zogenaamde "GPL": GNU Public License, wat inhoudt dat
 iedereen deze versie van GhostScript onder bepaalde
 voorwaarden mag gebruiken en herdistribueren.
 De broncode van GhostScript zoals in MusiCAD gebruikt
 is voor programmeurs conform de GPL bij Musys Software
 voor Hfl 10,= te verkrijgen.
 (materiaal/verzend/administratiekosten. Zonder C-compiler
 en programmeerervaring heb je hier overigens niets aan)
 Voor meer informatie zie de \MUSICAD2\GS directory.
 (o.a. het bestand Copying.)
 Meer informatie over ghostscript kun je vinden op Internet:

   http://www.cs.wisc.edu/~ghost

===========================================================
Opdrachtregel
===========================================================
 MUSICAD [/M=<videomode>] [/C=<cfg>] [/ANOPRS] [/W[=#]] [bestand]
 - /A meteen afdrukken
 - /C Gebruik configuratiebestand <CFG>
    standaard voor CFG is {SETUP}.MCF
 - /N geen laatste bestand gebruiken
 - /0 herstel originele configuratie
 - /P gebruik profiel
 - /R herschrijf bestand (conversie van 1.x->2.x)
 - /S speel meteen af
 - /W geen wisselbestand
  /W=1024 wisselbestand van 1024kB

===========================================================
Plannen voor volgende versies.....
===========================================================

 - Windows....