Release notes MusiCAD 2.09

Uit MusiCAD
Ga naar: navigatie, zoeken
RELEASE.TXT    2 Maart 1999    (c) 1999 Musys Software
     @(#) Release notes MusiCAD 2.09

 Wijzigingen in MusiCAD die nog NIET in de handleiding
 zijn opgenomen.

 Ondanks alle aan programmatuur en dokumentatie bestede zorg kan
 Musys Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
 direkte of indirekte schade die gevolg is van het gebruik van
 MusiCAD en/of de bijbehorende dokumentatie en programmatuur.

 De beste garantie op functioneren van de software bestaat
 door voor de aanschaf van een sleutel alles uit te testen;
 MusiCAD werkt met of zonder sleutel op vrijwel dezelfde
 manier; het is dan ook een en hetzelfde programma!
 De uitzondering hierop is het bewaren van bestanden,
 en geregelde meldingen over gebruik als DEMO versie.

  Musys Software
  Leestraat 23
  3743EH Baarn

  PostGiro: 6493486 te Eindhoven
  RaboBank: 1500.19.386 te Eindhoven

  Tel:  (035)5423956 of (040)2920957
  Fax:  (040)2920958
  E-Mail: musys@wxs.nl
  WWW:  home.wxs.nl/~musys

===========================================================
(2) Wijzigingen ten opzichte van versie 2.06/2.07
===========================================================
2.09
* Hang na [Speel] terwijl geen melodie ingelezen is
 voorkomen.
* In [WIJZIG] worden herhalingen achterwege gelaten
 (en de daarmee gepaard gaande foutmeldingen)
* De meeste printerinstellingen zijn nu onder
 [OPTIES|PRINTERINSTELLING|DETAILS] te vinden.
 De belangrijkste staan nog steeds onder
 [OPTIES|PRINTERINSTELLING]
 Bij uitzetten GhostScript extra vraag of dit wel
 de bedoeling is; Afdrukken zonder GS heeft
 een aantal beperkingen die nogal eens fout 3040 geven.
* Effect van <+> en <-> aan einde van melodie in te
 stellen; verhogen/verlagen van huidige noot
 (zoals voor 2.09) of verhogen/verlagen van in te
 voeren noot: gereedschapmenu
 {WERKBALKINSTELLING|VOORTEKENS VOORAF]

2.08
* Nootinvoer met <a>..<g> mogelijk;
 akkoordinvoer normaliter nu met <A>..<G> ipv <a>..<g>
 (tenzij Akkoordmodus ingeschakeld is met <Alt-C> )
* Ongedaan maken mogelijk in Wijzig:
 Undo-knop (of <ctrl-Z> of <alt-Backspace>)
 Aantal nivo's voor ongedaan maken in te stellen
 onder gereedschap [WIJZIGINSTELLING|Ongedaan maken]
* Tempoaanduiding in tekstvorm "adagio" ook hoorbaar
 Invoeren met tempo-knop op knoppenbalk
 [OPTIES|OPMMAAK|OPMAAKDETAILS|TempoAlsTekst]
* Muisknoppen te verwisselen (Linkshandig/RSI)
 [OPTIES|VOORKEUREN|BESTANDSINSTELLING|MuisKnopWissel]
* Rechtsklikken op nootduurknoppen van de knoppenbalk
 wijzigt duur van huidige noot.
* Omslaan van pagina's tijdens afspelen altijd zonder "hik"
* Voorwaardelijke harde regelovergangen mogeljk:
 harde regelovergang wordt alleen effektief binnen
 buiten het regeluitvulpercentage.
 (maatstrepenmenu met ? sneltoets <cltr-shift-Enter>)
* Voorwaardelijke harde paginaovergangen mogeljk:
 harde paginovergang wordt alleen effektief buiten het
 paginauitvulpercentage. (harde pagina met ? in maatstrepenmenu)
 sneltoets <cltr-alt-shift-Enter>)
* Selektie van partituurregel mogelijk bij knippen en plakken:
 <shift-Op>/<shift-Neer> na blokselektie.
* Inspringen van eerste en/of volgende regels mogelijk.
 [OPTIES|OPMMAAK|OPMAAKDETAILS|InspringingEerste] (AllaTurca)
* Partijtitelweergave op overige regels mogelijk
 [OPTIES|OPMAAK|TEKSTOPMAAK|VolgpartijTitel] (zie KV458)
* Correct afspelen onder 3-tje en 4-tje nu ook mogelijk,
 extra 12-tje 13-tje 24-tje 123-tje toegevoegd.
 sneltoetsen: 1,3: <alt-6>, 2,4: <alt-8>
* Controle/Terugmelding van herhalingstekens uitgebreid.
* Weergave van tempo op de statusregel <+>,<-> tijdensafspelen.
* Noten in rust omzetten <shift-R> werkt ook op blok
* Rust in noot omzetten houdt rekening met de vertikale
 nootcursorpositie.
* Weergave van variabel aantal balken per regel mogelijk.
 Als [PARTIJ|KENMERKEN|WeglatenRustBalken] dan worden balken die
 in een partij die in een regel uitsluitend uit (multi)rusten
 bestaan niet meer weergegeven (zie Adelita)
* Trioolnotatie in zangpartijen verbeterd.
* GIF-bestand en BMP-bestand toegevoegd als printer.
* Namen van helpbestanden aangepast: MCHLP_NL, MCFAQ_NL,
 MCHLP_UK, MCFAQ_UK enz.
* Schermresolutie in te stellen onder
 [OPTIES|VOORKEUREN|Schermresolutie]
* Muis werkt ook in hoge resolutie (1024x768, 800x600)
* Voorbeeld melodieen aangepast.
* Fouten in MIDI inspelen verholpen;
 overgebonden noten worden nu wel "gezien"
 SoundBlaster interrupt nu in gebruik als interrupt>0
* Cyrix486 ook als zodanig herkend.
* Hoofdpartij in partijkeuzemenu aangegeven met pijltje
 en te veranderen met <F12> (hoofdpartij bepaalt
 de positie van (harde)maatstrepen/maatwisselingen
 en akkoorden. Bij verwijderen hoofdpartij wordt de
 bovenste partij in partij-menu de nieuwe hoofdpartij.
* Multirusten (teken voor meerdere maten rust)
 worden anders behandeld;
 In partituur worden multirusten altijd uitgeschreven
 als "gewone" rusten (met een streepje erboven om aan
 te geven dat het een rust tgv een multirust is).
 In enkele-partij stand worden ze weer samengevoegd
 tot een "gewone" veelmaatsrust.
* Nieuwe bewerking: Reduceer-Rusten om partijen met
 veel (korte) rusten (zoals automatische baspartijen)
 te vereenvoudigen.
* Nieuwe automatische partij met bijbehorende
 instrumentatie voor bourdon partijen.

2.07
* Legato bogen ook hoorbaar mits
 [OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN|LegatoHoorbaar]
* Auto-Bas/Auto-Akkoord stijl opgeslagen in .MC bestanden
* Diverse foutjes verbeterd, on-line help aangepast.
* Handleiding en programmatuur weer gelijkgetrokken


===========================================================
(4) Compatibiliteit
===========================================================

* MusiCAD zal zoveel mogelijk "opwaarts-compatibel" blijven
 met oude versies. Dwz eenmaal gemaakte .MC bestanden
 blijven leesbaar voor nieuwere versies (evt. met kleine
 aanpassingen waar het weinig gebruikte mogelijkheden
 betreft)

* In nieuwe MusiCAD versies is het waarschijnlijk dat de
 paginalayout niet exact hetzelfde blijft.

* Bestanden gemaakt met MusiCAD 2.0 zijn in te lezen in
 eerdere versies. Als gebruik gemaakt wordt van extra's
 die in eerdere versies nog niet mogelijk waren kunnen
 soms problemen ontstaan.

* Kop- en voetteksten worden vanaf versie 2.0 bewaard als:
   !%TXT01....
 MusiCAD 1.54 tot 1.58 geeft met deze bestanden een aantal
 foutmeldingen die je verder kunt negeren.
 (kop en voetteksten zijn dan wel verdwenen...)
 Eerst inlezen met MusiCAD 1.59 of hoger en weer
 bewaren kan dit probleem verhelpen.

* Verschoven teksten (bijv. 5 nooteenheden naar rechts en 2
 naar boven) worden genoteerd als: 0+5+2 +"Tekstje";
 MusiCAD 1.75+ leest deze notatie zonder problemen, maar
 doet er verder niets mee. Eerdere MusiCAD-versies
 geven een (groot) aantal foutmeldingen. Na bewaren
 zijn alle tekstverschuivingen verdwenen....

* Verschoven rusten (bijv 4 nooteenheden naar beneden)
 als R-0-4 1/8; De verschuivingen worden door versie 1.x
 genegeerd (al dan niet vergezeld door foutmeldingen)

* Horizontaal verschoven noten kunnen in MusiCAD 1.x
 voor problemen zorgen. Als muziek ingelezen moet worden in
 versie 1 kun je alle horizontale verschuivingen verwijderen
 met [PARTIJ|BEWERKEN|VERSCHUIVING->0]

* zie SYNTAX.TXT voor een gedetailleerdere beschrijving van
 de syntax voor versie 2.x

===========================================================
(5) GhostScript
===========================================================

* GhostScript; (GSDOS.EXE)
 Met het meegeleverde GhostScript zijn afdrukken van
 hoge kwaliteit mogelijk.

 GhostScript is een emulatie van de printertaal PostScript
 zoals gebruikt in vooral duurdere printers.
 Het copyright van GhostScript berust bij
  Aladdin Enterprises
  P.O. box 60264
  Palo Alto, CA 94306
  U.S.A.
  voice phone 415-322-0103
  fax 415-322-1734
  ...{uunet,decwrl}!aladdin!ghost
  ghost@aladdin.com

 In tegenstelling tot MusiCAD valt GhostScript onder de
 zogenaamde "GPL": GNU Public License, wat inhoudt dat
 iedereen deze versie van GhostScript onder bepaalde
 voorwaarden mag gebruiken en herdistribueren.
 De broncode van GhostScript zoals in MusiCAD gebruikt
 is voor programmeurs conform de GPL bij Musys Software
 voor Hfl 10,= te verkrijgen.
 (materiaal/verzend/administratiekosten. Zonder C-compiler
 en programmeerervaring heb je hier overigens niets aan)
 Voor meer informatie zie de \MUSICAD2\GS directory.
 (o.a. het bestand Copying.)
 Meer informatie over ghostscript kun je vinden op Internet:

   http://www.cs.wisc.edu/~ghost

===========================================================
(6)  Opdrachtregel
===========================================================
 MUSICAD [/M=<videomode>] [/C=<cfg>] [/ANOPRS] [/W[=#]] [bestand]
 - /A meteen afdrukken
 - /C Gebruik configuratiebestand <CFG>
    standaard voor CFG is {SETUP}.MCF
 - /N geen laatste bestand gebruiken
 - /0 herstel originele configuratie
 - /P gebruik profiel
 - /R herschrijf bestand (conversie van 1.x->2.x)
 - /S speel meteen af
 - /W geen wisselbestand
  /W=1024 wisselbestand van 1024kB

===========================================================
(7)  Plannen voor volgende versies.....
===========================================================

 - Windows....