Release notes MusiCAD 1.77

Uit MusiCAD
Ga naar: navigatie, zoeken
Release notes MusiCAD 1.77 961026 (c) Musys Software 1996.

 (1) Wijzigingen
 (2) Bekende, maar nog niet verholpen onhandigheden
 (3) Muziek uitgeschreven met eerdere MusiCAD versies
 (4) Compatibiliteit met volgende versies.
 (5) Gepland voor versie 2.0
 (6) Melden van problemen/wensen
 (7) Registratie  :-)

============================================================
(2)  Wijzigingen sinds versie 1.61
============================================================
1.77
- Fout bij afdrukken van meer dan 2 pagina's gecorrigeerd
- Fout in FM.MBK aangepast (soms verkeerde geluiden)
- maatherhalingsteken % gecorrigeerd.
- In directory's met meer dan 250 bestanden wordt een
 foutmelding gegeven.

1.76
- Probleem "Niet genoeg nootelementen" bij maken van een
 nieuwe melodie in 1.75 opgelost.
- "Hang" bij tikken van cijfer in kwantisatiemenu verholpen.
- probleem met + - '_ en @ in liedtekst-3 en infotekst-2
 verholpen.

1.75
- Instrumentatie-menu is uitgebreid:
  OPTIES|VOORKEUREN|INSTRUMENTATIE
 * StandaardVolume voor automatische partijen in
  stellen: <F7> of <Rechts> als een
  automatische partij is geselekteerd.
 * BEAT
 * AFTERBEAT
  Metronoom voor opname van een sequence is aangepast.
  In plaats van een zichtbare metronoom+
  luidspreker-klik kun je door beat/afterbeat
  MIDI-nootnummers ongelijk aan 0 te zetten opgeven
  dat een op de geluidskaart/synthesizer aanwezige
  drum-set gebruikt moet worden als metronoom.
  Een lijstje met GM-MIDI-nootnummers voor drums:
   35=bassdrum
   36=bassdrum (el)
   37=side-stick
   38=snarentrom
   39=handgeklap
   40=snarentrom (el)
   41=vloer-tomtom laag
   42=gesloten hi-hat
   43=vloer-tomtom hoog
   44=pedaal hi-hat
   45=lage tomtom
   46=open hi-hat
   47=lage mid-tomtom
   48=hoge mid-tomtom
   49=bekken "crash"
   50=hoge tomtom
   51=bekken "ride"
   52=cymbaal
   53=klok
   54=tamboerijn
   55=bekken "splash"
   56=koebel
   57=bekken "crash" (2)
   59=bekken "ride" (2)
   60=bongo hoog
   61=bongo laag
   62=conga hoog gedempt
   63=conga hoog
   64=conga laag
   65=timbales hoog
   66=timbales laag
   67=agogo hoog
   68=agogo laag
   69=cabasa
   70=maracas
   71=scheidsrechtersfluitje kort
   72=scheidsrechtersfluitje lang
   73=guiro lang
   74=guiro kort
   75=claves
   76=woodblock hoog
   77=woodblock laag
   78=cuica gedempt
   79=cuica
   80=triangel gedempt
   81=triangel
 * Het kanaal waarover de metronoom-drum moet worden
  uitgezonden kun je instellen met DRUMKANAAL
  Meestal moet het te gebruiken kanaal 10 zijn,
  maar voor niet-GM keyboards kan een andere
  waarde ingesteld worden.
- Probleem met paginalengte DeskJet verholpen
 printerinitialisatie moet zijn:
  ^[E^[&l26a6d70p0e67F^[&a0l0m0V
- Probleem met fout 2010 verholpen.
- Cursor springt niet meer naar begin van regel
 bij onzichtbare akkoorden.
- Geheugengebruik is geoptimaliseerd; er zal minder
 snel een foutmelding over te weinig geheugen
 voorkomen.
- Importeren van MIDI-bestand met meerdere partijen
 gaat nu als volgt.
 - MIDI|FILTER spoor 1-9 aan.
 - MIDI|IMPORTEER blauwgar
 - Met MIDI|AFSPELEN worden alle partijen hoorbaar.
 Zet nu steeds filter op gewenste partij en
 importeer weer, gevolgd door kwantiseren.
 - MIDI|FILTER op eerste partij (4=aan, rest uit)
 - MIDI|IMPORTEER blauwgar
 - Kontroleer door MIDI|AFSPELEN (1 partij!)
 - MIDI|KWANTISEER: IMPORTEER=melodie, quant=1/8
 - MIDI|FILTER (2e stem=5 aan, rest uit)
 - MIDI|IMPORTEER blauwgar
 - Kontroleer weer door MIDI|AFSPELEN
 - KWANTISEER: IMPORT=partij
 - MIDI|FILTER (3e stem=6 aan, rest uit)
 - MIDI|IMPORTEER blauwgar
 - Kontroleer weer door MIDI|AFSPELEN
 - KWANTISEER: IMPORT=partij, SLEUTEL=bas
 Vaak zal nabewerken nodig zijn (met name als
 partijen niet gelijk (in de dezelfde maat)
 beginnen.

1.74
- Probleem met notatie van sleutelwissel in 1.73
 (werd als extra toonsoort genoteerd) verholpen
- Probleem met accenttekens < > opgelost.
 (werden na bewaren en weer opvragen verwisseld).

1.73
- Probleem met verdwenen harde maatstrepen na kopieren
 van blok verholpen (1.70/1.72).
- Maatherhaling met % toets in te voeren (ipv <Z>)
- Korte voorslagen te noteren;
 verkort een ingevoerde voorslag twee maal met <F7>.
- Relatieve tempo wijzigingen mogelijk met <T>
 Als OPTIES|TEKSTOPMAAK|TEMPOAANDUIDING=aan wordt een
 tempowisseling zichtbaar als tempo aanduiding in
 kwartnoten per minuut.
 Als PARTIJ|TEMPO=100 dan wordt een relatieve
 tempowisseling van 60 genoteerd als 50 kwartnoten
 per minuut.
   tempo * relatief-tempo / standaardtempo
 ofwel
  100 * 60/120=50
 Voor bijv. een overgang van maatsoort 6/8 -> 4/4
 waarbij een tel van 3/8 in 6/8-maat even lang moet
 zijn als een tel van 2/4 in een 4/4-maat geef je
 als tempowisseling op 150
 (zie VOORBLD1.MC)
- Pagina nummering aan/uit te zetten.
 OPTIES|TEKSTOPMAAK|PAGINANUMMERING
- Probleem met rust in triool opgelost.
- Notatie van C (common meter) en C met streep erdoor
 (gesneden maat) als maatsoort als resp:
 04/4 en 004/4 (zie VOORBLD2)

1.72
- OPTIES|TEKSTOPMAAK|Overige-tekst gesplitst in
 tekst links/rechts.
- Probleem met "vastlopen" tijdens automatische
 reservekopie in [WIJZIG] in DEMO-stand verholpen.
- PARTIJ|NIEUW uitgebreid met een RUSTEN-partij
 en ONZICHTBAAR; een partij met onzichtbare rusten
 die je, na in de gewenste maten noten ingevoerd te
 hebben, met een andere partij in een balk kunt
 zetten. (zie ZEEUWSE.MC)
- Op de werkbalk speelt <s> nu vanaf de maat waar de
 de cursor in staat.
- CTMIDI.drv bestanden >32k nu ook te gebruiken.
 Als CTMIDI.drv in de MusiCAD directory staat heeft
 deze voorrang boven eenzelfde bestand in de door
 SOUND aangewezen directory.
- OPTIES|VOORKEUREN|INSTRUMENTATIE|LUIDSPREKER
 toegevoegd. als MIDIU|GELUID = MIDI-sbl of MIDI-mpu
 * AAN: geluid uit PC-luidspreker, ten behoeve van
     aansluiten van passief MIDI-klavier;
- MIDI|GELUID=Driver gebruikt ook de instelling uit
 de omgevingsvariable MIDI.
 MIDI=SYNTH:x MAP:y MODE:z
 met hierin:
  SYNTH x=1 interne synthesizer
      x=2 extern MIDI-klavier
  MAP  y=G Standard General MIDI
      y=E Extended MIDI
      y=B Basic MIDI
  MODE  z=0 GM
      z=1 GS
      z=2 MT-32
 Afhankelijk van de geluidskaart en driver kunnen
 de mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt worden
- PC.MCI niet meer in gebruik;
  PC/FM/DRIVER:   FM.MCI
  MID-mpu/MIDI-sbl: MIDI.MCI
- Probleem met instrumentnamen met een -teken of
 een punt in .MCI-bestanden verholpen.
- MPU-UART ondersteund;
- 8va/8va basso gecorrigeerd

1.71:
- Weergave van boogjes verbeterd
- Probleem met uitlijnen in partituur verholpen
- Probleem met kopieren van blok aan einde van
 melodie verholpen
- Stille werkstand: geen geluid bij invoeren
          geen "whiep" bij fout
 te kiezen door MIDI|GELUID = Geen
- SoundBlaster-driver ondersteuning.
 Om hiervan gebruik te kunnen maken moet een bestand
 CTMIDI.drv in DRV subdirectory van de soundblaster
 basisdirectory staan. Deze moet worden aangewezen door
 SOUND omgevingsvariable. ( set SOUND=C:\SB16 )
 Instelling van soundblasterkaart moet bij gebruik van
 MIDI|GELUID=Driver in de BLASTER omgevingsvariable
 opgenomen zijn: (set BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6)
 Meestal zal bij installatie van de SoundBlasterkaart
 de benodigde aanpassing al hebben plaatsgevonden.
- <Ctrl-A> voor selekteren van alle noten in een partij
 (ten behoeve van transponeremn enz.) Nogmaals
 <Ctrl-A> deselekteert.
- Bij opname vraagt MusiCAD nu om maatsoort en tempo.
- Bij kwantisatie krijg je een menu waarin je
 titel, toonsoort, sleutel, kwantisatieduur kun
 wijzigen; Kies OK om de sequence echt te kwantiseren.
- Fout in HELP|Zoeken verholpen.
- Scherm wordt na MENU|TEKST nu wel herschreven.
- Probleem met fout 51 verholpen.

1.70:
- Probleem met sleutelwissel bij harde maatstrepen
 in partituur verholpen.
- Probleem met marges DeskJet printer verholpen....
- Voor DeskJet 540/600/660: kies DeskJet850
 gebruik alleen resoluties 75/100/150/300dpi
- <Shift-F4> om blokmarkering te verwijderen
 ofwel te de-selekteren.
 (ook op de werkbalk: [Menu|Blok|Verwijder Markering])

1.69
- Printerondersteuning voor HP-DeskJet 850C en andere
 600dpi PCL3 printers. Resoluties gemarkeerd met een
 sterretje kunnen veel tijd nodig hebben bij afdrukken...
- Probleem in partituur met tekst met hoofdletter Z
 verholpen.
- Installatie programma te gebruiken met INSTALL /M
 op monochroom EGA-scherm (nodig als "whiep" gehoord wordt,
 maar de bijbehorende foutmelding onzichtbaar is)
- Waarschuwingstekens ook in partituur (gebruik van toets <3>)
 mogelijk gemaakt.
- Notatie van 3/16 1/16 1/8 1/8 nu correct onder 1
 waardestreep.

1.68
 (8-6-95)
- Probleem met 8va/loco verholpen.
- Probleem met uitroepteken in titel verholpen.
- Notatie maatherhalingsteken (%) gecorrigeerd
 (was gespiegeld).
- Probleem met sleutel/maatsoort/toonsoortwissel bij harde
 maatstreep in partituur verholpen.
- Probleem met voorslagen in partituur verholpen.
 (30-5-95)
- Probleem met te breed afdrukken HP-DeskJet gecorrigeerd.
 (trad alleen op in versie 1.67)
- Open noot bij nootbreedtes groter dan 5 wordt nu
 correct genoteerd.
- Majeur-7 akkoorden (CM7 en CmM7) ook
 te noteren als C? resp Cm?.
 Halfverminderd septiemakkoord (Cm7b5 of Cm7-)
 te noteren als Cí
 (tekens ? en í in te voeren als alt-127 resp alt-237)
 11 en 13 akkoorden worden herkend:
 C11, C11#, Cm13, C7(#11)
 verminderde/overmatige akkoorden ook te noteren als
 C(b5) / C(#5) ipv C-/C+ vgl: C7(b5), C?(b5)

1.67:
- Fout bij afdrukken van meerdere pagina's terwijl de
 bovenmarge<>0 is verholpen.
- Fout met "^ met ." symbool verholpen
 (gaf N in plaats van juiste symbool)
- Bestand V&A.txt toegevoegd; een lijst met antwoord op de
 meest gesteld vragen.
- HELP menu uitgebreid met:
  Zoek (naar woord in help-tekst MUSICAD.HLP)
- Het "MusiCAD kan geen vingerafdruk maken" probleem
 (hopelijk) opgelost.
- Printerondersteuning voor Canon LBP4 LBP8 (CaPSL ISO)

1.66:
- EPSON stylus 800+ printer toegevoegd.
 de meeste inktjet/laserprinters met 360dpi resolutie
 zouden hiermee moeten kunnen werken. (48 "naald" printers)
- Waarschuwings kruisen/mollen/herstellings mogelijk
 met <3>. Teveel genoteerde kruisen/mollen/
 herstellingstekens bij overbinden kun je ook
 hiermee onderdrukken indien nodig.
- Invoegen van een "hele maat rust" in bijv. een 3/4 maat met
 het symbool voor 4/4 rust geeft niet langer problemen;
 op de werkbalk wordt de werkelijke nootwaarde genoteerd,
 terwijl in de partij- en partituurweergave een maat rust
 wordt genoteerd.
- Veel gestelde vragen met bijbehorend antwoord staan in
 V&A.TXT en kunnen in MusiCAD onder HELP|VRAGEN&ANTWOORDEN
 geraadpleegd worden.
- Afdrukbestand voor herhalen laatste afdruk heeft niet langer
 extensie .bmp maar .dmp om verwarring met bitmap bestanden
 van andere programma's te voorkomen.
- Bij installatie van een nieuwe versie over een bestaande
 installatie heen, blijven instellingen en gewijzigde
 instrument bestanden (.MCI en .MBK) gehandhaafd.

1.65:
- Fout in Coda-menu verholpen;
 voorslagteken moet maatherhaling zijn.
- Maatherhalingsteken werkt nu naar behoren.
- 1/2 rust nu correct genoteerd.

1.64:
- Printeraansturing verbeterd tbv. LaserJet 4L
- fout in aansturing IBM-Graphics/9-naald/Epson verbeterd
 bij resoluties 80/90 dpi

1.63:
- Op de nootselektiebalk is de keuze MENU toegevoegd waarmee
 het werkbalkmenu tevoorschijn komt. Hiermee kun je aantal
 mogelijkheden die onder toetscombinaties al mogelijk waren
 nu ook met de muis tevoorschijn toveren. Het werkbalkmenu
 zelf is behalve met de muis ook met <ALT-L> op te roepen.
- Voortekens bij toonsoortwisseling bij partituurweergave
 worden nu korrekt weergegeven (enkele partij was al ok)
- Probleem met direkt afdrukken naar PRN opgelost.
- Verkeerde herhalingstekens in partituur verholpen.
- Meer dan 16 nootbolletjes per cluster (nu max 32)
- Het installatie programma geeft nu alleen bij BIJWERKEN
 de mogelijkheid tot wijzigen van instellingen van een
 eventuele geluidskaart (meestal werkt de voorgestelde waarde).
- Een aantal tekens die alleen met de menu's onder <Alt-F10>
 en <Ctrl-F10> in te voegen waren hebben nu een eigen
 toets gekregen:
  > -teken bij een noot:  <>>
  < -teken bij een noot:  <<>
  afstreek teken:     <A>
  opstreek teken:     <V>
  dynamisch accent teken: <N>
  Crescendo teken:     <C> (was <<> )
  Decrescendo teken:    <D> (was <>> )
- Het zetten van akkoorden wordt nu alleen nog in gang gezet
 met kleine letters <a>..<g>; <A>..<G> hebben nu een eigen
 (andere) functie gekregen.
- Lettertypes gewijzigd/benaming aangepast:
  ROMAN  krant-letter    (vervangt triplex)
  VET   vet roman      (NIEUW)
  COURIER typemachine-letter (vervangt simplex)
 simplex en duplex zijn vervallen.
- Oktaaf verschuiving bij
 [OPTIES|VOORKEUREN|INSTRUMENTATIE|MIDI-IN]
 en [..|MIDI-uit] is gewijzigd in aantal halve noten.
- Mogelijkheid tot opgeven van printer initialisatiecodes.
 waardoor meer printers bruikbaar gemaakt kunnen worden.
 zie OPTIES|PRINTERINSTELLINGEN|PRINTERCODES.
 Een aantal nog niet geteste printers staan met (?) in de
 printerlijst vermeld.

1.62:
- Bij selekteren van een instrument voor weergave van een
 partij kun je nu kiezen uit alle (max 128) instrumenten
 die in de .MCI bestanden staan. Was voorheen beperkt tot
 een selektie van 25.
- Zoeken in help mogelijk met <F2>
- Menuletters consequent in afstekende kleur wanneer als
 afkorting mogelijk
- [HELP|Release notes] -> [HELP|Versie wijzigingen]
- Probleem met importeren van sommige MIDI-bestanden opgelost
 (veroorzaakte "hangen" van PC)
- <=> heeft nu dezelfde functie als <+> in wijzig (tbv notebook)
- <_> "underscore" laat je nu een akkoord wijzigen (of wat
 minstens zo simpel werkt, tik de eerste letter van het te
 wijzigen akkoord op de plek waar de nootcursor een bestaand
 akkoord aanwijst).
- Kleuren van foutmelding nu instelbaar (tbv VGA-mono)
- probleem met tekst onder muiscuror verholpen


===========================================================
(2)  Bekende maar nog niet verholpen onhandigheden  :-(
===========================================================
* DeskJet 850 printer geeft soms extra leeg vel papier...

* Toevallige (niet de voor aan de balk staande) kruisen en
 mollen gelden voor ALLE oktaven in plaats van alleen in het
 oktaaf waarin ze gebruikt worden.
 In deze gevallen kun je een (waarschuwings) kruis, mol of
 herstellingteken bij een noot neerzetten met <3>.

* Overgebonden noten over een maatstreep heen met een
 toevallige verhoging of verlaging krijgen een onnodig
 extra voorteken. Met <3> kun je zo'n overbodig
 voorteken onderdrukken.

* Toonsoorten met meer dan 6 kruisen of mollen worden vertaald
 naar een toonsoort met minder mollen of kruisen;
 C#-groot (7 kruisen) wordt Des-groot (5 mollen).

* Transponeren naar/van toonsoorten met veel kruisen/mollen
 geeft soms enharmonisch verwisselde akkoorden:
  D# i.p.v. Eb .....

* Maatnummering loopt op bij IEDERE maatstreep waaronder ook
 opmaten herhalingen enz.

* Een(zelfde) foutmelding wordt soms een groot aantal keer vlak
 achter elkaar gegeven als de maatindeling niet lijkt te
 kloppen (20 of meer keer) Uiteindelijk kun je daarna
 meestal wel weer verder.

* Nootbolletjes van opeenvolgende akkoorden in nauwe ligging
 worden soms half over elkaar heen geschreven.
 Wit toevoegen verhelpt e.e.a. vaak.

* Tekst kun je als weergave=ENKELEPARTIJ alleen zetten bij een
 noot-cluster; alle tekst die je bij vier verbonden 16-en wilt
 plaatsen moet je bij de eerste noot zetten van de cluster van 4.

* Op oudere XT-toetsenborden werken een aantal toetscombinaties
 niet. Alternatieve toetscombinaties hiervoor zijn:
  Ctrl-B blok Begin (ipv Shift-Home)
  Ctrl-E blok Einde (ipv Shift-End)
  Ctrl-P blok Plakken (ipv Shift-Insert)
  Ctrl-V blok Verwijder (ipv Shift-Del)
  Ctrl-K blok op Kladblok (ipv Ctrl-Insert)
  Ctrl-D stokken naar beneden (ipv Shift-Omlaag)
  Ctrl-U stokken omhoog (ipv Shift-Omhoog)
  Alt-H  verwijdering ongedaan (ipv Alt-Backspace)

* Bij volgen met cursor van staccato noten loopt de cursor een
 noot voor op het geluid als er geen andere partijen zijn om
 op te synchroniseren. Het kan helpen om AUTO-BAS en/of
 AUTO-AKKOORDEN aan te zetten.

* Op sommige oudere videokaarten (CGA) worden een aantal
 lettertekens, met name alle letters met accenten, trema enz.
 niet altijd goed weergegeven.

* Als tijdens inspelen op PC-toetsenbord in WIJZIG met MIDI=aan
 NUM-lock aan staat ontstaan soms verkeerde toetsaanslagen.

* Invoeren van harde maatstrepen lukt soms niet;
 "remedie:" extra noot invoegen, maatstreep ervoor zetten,
       extra noot weer verwijderen....

* De cursor "verdwijnt" soms bij wijzigen van partijen die in
 1 balk staan.
 Voorkomen: wijzig partij niet als twee partijen in een balk staan,
 Genezen: melodie bewaren en MusiCAD opnieuw starten...

* In de partituurstand wordt soms reproduceerbaar
  "Zou niet mogen voorkomen. foutcode=40"
 gemeld. Het partituur algoritme is dan de kluts kwijt, en
 je krijgt maar een deel van de muziek te zien.
 "remedie": wijzig de opmaak (met name nootafstanden)

* Bij afdrukken komt soms het bovenste/onderste deel van een balk
 niet op papier (als de melodie ver boven/onder de balk uitkomt).
 MusiCAD waarschuwt als dit het geval lijkt te zijn. Als echter
 geen tekst aanwezig is krijg je toch een waarschuwing.
 Remedie: vergroot balkhoogte.

* MusiCAD maakt geen gebruik van Windows, maar met
 MUSICAD.PIF en MUSICAD.ICO kun je wel vanuit windows
 opstarten waarbij wel genoeg conventioneel geheugen
 vrij moet zijn! Met name afdrukken duurt onder Windows
 wel een faktor 3 of meer langer...

* Sommige synthesizerkaarten spelen een aantal halve noten
 te hoog/te laag af. Onder [OPTIES|VOORKEUREN|INSTRUMENTATIE|
 MIDIuit] kun je dit korrigeren.

* Sommige synthesizerkaarten in combinatie met zeer snelle
 computers (sneller dan 75MHz) werken niet met de
 FM-synthesizer van de geluidskaart....

* In partituurweergave komen soms een aantal noten
 "op een kluitje" vooraan de balk ipv op de plek waar ze horen.
 Dit wordt meestal veroorzaakt doordat bij vlak voor
 een toonsoortwissel of harde maatstreep een tekst staat.
 Remedie: zet de tekst na de toonstoortwissel

* Meestal moet je voor een printer de effectieve paginalengte
 paginabreedte aanpassen, in verband met de marges die de
 printer zelf al aanhoud.

* Bij PARTIJ|weergave=ENKELE PARTIJ moet bij meerdere 1/8
 (of korter) noten aan een stok moet de laagste noot eerst
 genoteerd worden als de stok omhoog staat, anders de hoogste
 eerst (anders komt de vlag van de noot op de verkeerde plek
 aan de stok te hangen). Met PARTIJ|weergave=PARTITUUR is dit
 niet nodig.

============================================================
(3) Muziek uitgeschreven met eerdere MusiCAD versies
============================================================

1.54
* Opmaak wordt in het MusiCAD-melodie bestand bewaard in de
 vorm van commentaarregels !%MCD154......
 Oudere MusiCAD bestanden bevatten nog geen opmaak en krijgen
 opmaak zoals met OPTIES|VOORKEUREN|VASTLEGGEN is vastgelegd.

==================================================
(4) Compatibiliteit met volgende versies.
==================================================

* MusiCAD zal zoveel mogelijk "opwaarts-compatibel" blijven met
 oude versies. Dwz. eenmaal gemaakte .MC bestanden blijven
 leesbaar voor nieuwere versies (evt. met kleine aanpassingen
 waar het weinig gebruikte mogelijkheden betreft)

==============================================
(5) Gepland voor versie 2.0
==============================================

 - Maatnummering handmatig te veranderen,

 - Drumnotatie

 - Wijzigen van meerdere partijen tegelijk

 - Notatie aantal maten rust,

 - Invoer complexe partijen vereenvoudigd

 - Grotere partijen/partituren mogelijk

 - Expliciete MIDI-events/GS

 - MIDI type 1 ondersteuning, partituur inlezen
  vanuit MIDI-bestand. Verbetering kwantisatie.

 - FM-Editor (zelf wijzigen van FM geluid)

 - Notenbeeld/Afdruk verbeterd

 - .....

==============================================
(6) Melden van problemen/wensen
==============================================

 Problemen die niet bekend zijn zullen
 waarschijnlijk ook niet verholpen worden.
 Laat dus iets horen als je iets verbeterd
 of toegevoegd zou willen zien!


   Musys Software
   Arent Storm

   (035)5423956 of (040)2551986

   E-mail: musys@worldaccess.nl


==============================================
(7) Registratie  :-)
==============================================

Bij registratie als MusiCAD gebruiker krijg je een
LICENTIE-code op naam en bruikbaar voor 1 computer
Pas na invullen van de licentie zijn de beperkingen
van de test-versie opgeheven; zolang je geen geldige
MusiCAD licentie hebt opgegeven bij installeren kun
je melodieen niet bewaren en krijg je steeds de
mededeling:
 "Dit is een DEMO-versie van MusiCAD"
op alle afdrukken en op het scherm. Voor het overige
is de werking van MusiCAD met en zonder licentie volstrekt
identiek; overtuig jezelf eerst van de bruikbaarheid
voordat je eenlicentie aanschaft.

 Aangezien de programmatuur nog volop in ontwikkeling is,
 wordt melding van eventuele problemen en wensen zeer op
 prijs gesteld.

Nieuwe versies van MusiCAD zijn tot versie 2.0 op aanvraag
verkrijgbaar bij Musys Software.

Prijzen incl. BTW en verzendkosten onder voorbehoud:

Voor NEDERLAND:
 Losse handleiding+diskette met laatste versie
  (=demo-set):                 Hfl. 10,=

 Losse licentie ZONDER diskette/handleiding
  (geldig voor versie 1.xx):          Hfl. 65,=

 Licentie + diskette + handleiding
  (geldig voor versie 1.xx):          Hfl. 70,=

Voor BELGIE:
 Losse handleiding+diskette met laatste versie
  Bfr 200 contant in enveloppe.

 Losse licentie ZONDER diskette/handleiding
  Eurocheque ter waarde van Hfl 65,= (NIET IN BFR)
              (ca Bfr 1200)

 Licentie+Diskette+Handleiding:
  Eurocheque ter waarde van Hfl 70,= (NIET IN BFR)
              (ca Bfr 1300)

 Bij BANK overschrijving gelieve per overschrijving
 30,= extra over te maken ivm bankkosten in Belgi‰ en
 Nederland...

 Bij POSTCHEQUE overschrijving gelieve per overschrijving
 10,= extra over te maken ivm kosten in Belgie en
 Nederland...

 Adres:
  Musys Software
  Eindhoven
  Nederland.

 E-Mail:
  musys@worldaccess.nl

 tel:
  (035) 542 39 56
  (040) 255 19 86

 vanuit Belgie
  0031 35 542 39 56
  0031 40 255 19 86

Als je in het bezit bent van een modem kun je
nieuwe versies van MusiCAD ook van diverse
bulletinboards sponzen:

 PCM-BBS     (0475) 53 58 00

 MIDI-Info BBS: (030) 251 24 38

Zoek naar MUSIC###.zip (waar ### het versienummer is,
bijv MUSIC177.ZIP voor MusiCAD versie 1.77 )